Наші друзі

Besucherzahler
счетчик посещений

 

 

69081, вул. Панфьорова, 146-А

Зв′яжiться з нами

Приймальна директора (061) 7096869
Електрона адреса: zvpym@ukr.net
Приймальна комiсiя (061) 7096867
Гуртожиток (061) 7096865Організація виховної роботи

Політичні та соціальні процеси, що відбуваються в Україні та спрямовані на затвердження демократичних принципів розвитку держави, обумовлюють необхідність відповідних змін в області освіти, складовою якої є виховання. Училище має бути державно - громадським загальноосвітньою установою, яка організовує свою діяльність на основі національної культури і національних традицій, а за змістом і формами роботи відповідає національно-культурним потребам України її становленню та розвитку як суверенної держави.

Успіх виховного процесу залежить від відносин між викладачем і учнем, які повинні розвиватися на основі співробітництва та ділового партнерства. Викладач і учень - рівноправні суб'єкти

Проблема виховної роботи ДНЗ «Запорізьке ВПУМ»

Формувати високорозвинену особу, яка поєднує в собі високі професійні знання, духовне багатство, національну свідомість, моральну чистоту і фізична досконалість.

Основні завдання виховної роботи в училище

Сприяти:

- Формуванню особистих якостей громадянина України, національної самосвідомості, любові до рідної землі, свого народу, мови, бажання працювати для розвитку держави;

- Формуванню особистості майбутнього кваліфікованого робітника, для якого характерні почуття господаря, висока ступінь трудової активності, ініціативність і заповзятливість;

- Розвитку індивідуальних здібностей і таланту учнів, залучати їх до художнього , технічної творчості і самодіяльного мистецтва;

- Прищеплення шанобливого ставлення до культури, звичаїв всіх народів, що населяють Україну;

- Вихованню духовної культури особистості, створення умов для вільного вибору нею світоглядної позиції;

- Утвердженню принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, патріотизму, доброти, працьовитості, формуванню культури взаємин між учнями та взаємин між старшими;

- Вихованню поваги до закону, формуванню правової культури молоді;

- Формуванню екологічної культури людини, гармонійних відносин з природою;

- Створенню умов для соціальної реабілітації педагогічно запущених дітей.

Мета виховної роботи

Гармонійно розвинена людина, яка є свідомим громадянином України, патріотом рідного краю, високоморальна, толерантна, підготовлена до свідомого вибору професії, загартована фізично і психічно, орієнтована на постійне самовдосконалення.

Завдання виховної роботи ДНЗ «Запорізьке ВПУМ»

Створення умов для формування всебічно розвиненої особистості, здатної до активної самореалізації в сучасних умовах

Виховна робота в училищі (як на уроках, так і в позаурочний час) здійснюється за наступними напрямками:

1. Робота з педагогічними кадрами, спрямована на вдосконалення педагогічної майстерності.

2. Організаційно - масова робота.

Мета: Забезпечити умови для індивідуального розвитку учнів, обліку їх особистих досягнень, стимулювання творчої активності, найбільш повну її реалізацію в різних видах позаурочної діяльності, створити атмосферу доброзичливості, довіри, співпраці, відповідальності на всіх рівнях педагогічного простору.

3. Громадське виховання.

Мета: Виховання учнів на патріотичних традиції і звичаї українського народу, формування в учнів правосвідомості та правової культури.

Завдання:

- Виховання учнівської молоді в дусі патріотизму, збереження історичної пам'яті народу, історичних цінностей країни;

- Сприяння підвищенню ролі сімейного виховання, поглиблення духовної єдності поколінь;

- Формування в учнів правосвідомості та правової культури;

- Виховання поваги до Конституції України, законів Держави, державних символів - Герба, Прапора.

 4. Патріотичне, громадське виховання

Мета: Формування активної громадянської позиції і відповідальності за долю України; усвідомлення національної ідеї, почуття патріотизму, національної свідомості, культури міжетнічних відносин, розуміння української мови як основи духовної культури; необхідності дотримуватися конституційно – правових норми, своїх прав, обов'язків, свободи, готовності до захисту інтересів.

 4.3.Військово - патріотичне виховання

Мета: Виховання учнів громадянами своєї Батьківщини: формування в учнів громадянськості і патріотизму; вдосконалення системи громадсько-патріотичного виховання.

Завдання:

- Розвиток і вдосконалення системи військово-патріотичного виховання через інтеграцію навчальній і позаурочної діяльності;

- Формування усвідомленої мотивації до проходження військової служби;

- Виховання бережного і шанобливого ставлення до історії своєї Батьківщини, її традицій;

- Виховання активної життєвої позиції;

- Фізичний розвиток підлітків, формування навичок здорового способу життя;

- Підготовка підростаючого покоління до військової служби.

4.4 Превентивне виховання.

Мета: Підвищити рівень обізнаності щодо проблематики ВІЛ / СНІД; ознайомитися з сучасними профілактичними програмами; навчитися сучасних технологій профілактичної роботи в училищі.

Завдання: Забезпечення виховання в учнів високих моральних якостей, які є головним чинником вибору способів поведінки. Воно має здійснюватися на основі морально-правових знань, уявлень, поглядів, переконань, почуттів, які склалися в нашому суспільстві і складають суспільну свідомість, забезпечення подолання окремими учнями шкідливих звичок і навичок, що сформувалися внаслідок помилок і недоліків виховання.

4.5.Трудове виховання

Мета: Сприяти формуванню у майбутніх робітників трудових навичок, забезпечення самообслуговування в училищі формування громадянської відповідальності, підприємливості і ініціативи, підготовки до життя в ринкових умовах; формувати готовність до творчої праці; формування корпоративної культури особистості, вміння будувати професійну кар'єру в умовах системних змін.

4.6.Художественно - естетичне виховання

Мета: Формування естетичної культури особистості, художньо - естетичних цінностей, створених світовою культурою, цінностей інформаційної культури:

- Здатності до активної перетворювальної діяльності з внесенням елементів краси в усі сфери життя людини;

- Навичок створення і реалізації творчих проектів як основи творчого самовираження самоствердження особистості;

- Розуміння художніх шедеврів, уміння виділяти цінності і квазіціонізм (піднесене і повторне);

- Оволодіння інформаційно - комунікативними технологіями.

4.7. Екологічне виховання

Мета: Формувати екологічну культуру особистості:

- Усвідомлення єдності людини і природи;

- Ставлення до природи як історико - культурної, наукової та освітньої цінності;

- Моральної відповідальності за збереження природного середовища;

- Екосистемного підходу до вирішення екологічних проблем, стратегій і технологій їх вирішення в інтересах еколого - збалансованого розвитку суспільства;

4.8. Формування здорового способу життя

Мета: Пропаганда фізкультури і спорту;

- Робота спортивних секцій;

- Організація змагань, спартакіади, туристичних походів;

- Обладнання спортивних кімнат. Залу, спортивного майданчика;

- Створення комфортних умов для фізично і морально - здорового учня закладу;

- Виховувати прагнення до активної боротьби з негативними явищами і наслідки шкідливих звичок в середовищі молоді;

- Виховання безпечної поведінки

4.9. Фізичне виховання

Мета: Виховання здорового, життєрадісного, життєстійкого, фізично досконалого, гармонічно і творчо розвиненої дитини.

Завдання :

- Зміцнення здоров'я, правильний фізичний розвиток;

- Підвищення розумової і фізичної працездатності;

- Розвиток і вдосконалення природних рухових якостей;

- Розвиток основних рухових якостей (сили, спритності, витривалості та ін.);

- Виховання моральних якостей (сміливості, наполегливості, рішучості, дисциплінованості, відповідальності, колективізму);

- Формування потреби в постійних заняття фізкультурою і спортом;

- Розвиток прагнення бути здоровим, бадьорим, приносити радість собі і оточуючим.

4.10. Професійно орієнтацій на робота

Мета: Поліпшення змісту та форми проведення профорієнтаційної роботи, забезпечення комплектування навчальних груп, виконання державного замовлення на підготовку кваліфікованих робітників

4.11. Соціальний захист учнів.

Мета: Забезпечити контроль за дотриманням вимог законодавства в частині захисту соціальних прав неповнолітніх;

- Робота з представниками підприємства по дотриманню законодавства надання першого робочого місця випускникам – сиротам

- Здійснення правового виховання дітей - сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування щодо знання законодавства;

- Сприяння утвердження духовності сім'ї, формувати систему моральних цінностей сім'ї, засновані на загальнолюдських цінностях;

4.12. Планетарне виховання

Мета: Виховання особистості з планетарним свідомістю, яка стверджується в новому відкритому національно - культурному просторі, знаходить сприятливі умови для духовної самореалізації;

- Виховання у підлітка прагнення до загальнолюдських і національних і національних цінностей і високих ідеалів у своєму життєвому самовизначення;

- Сприяти розвитку самовиховання учнів, вміння поважати права кожної людини;

- Збереження миру, зміцнення всеосяжної безпеки.

4.12. Робота з батьками

Мета: Залучення батьків до навчально – виховного  процесу;

- Формування в учнів і батьків ціннісного відношення до сім'ї, родини;

- Формування гендерної культури.
2019-04-03Профорієнтаційна робота у тісній співпраці з Вільнянським центром зайнятості

Для учнів старших класів вибір професії стає необхідністю та реальністю і цей вибір є одним із самих важливих та складних. Тому, з метою сприяння учнів в усвідомленому професійному самовизначенні і виборі професії 22.11.2017 року за участю провідних фахівців Вільнянського районного центру зайнятості та працівників ДНЗ «Запорізьке ВПУ «Моторобудівник» відбувся профорієнтаційний захід з випускниками загальноосвітньої школи № 2 м. Вільнянська.

Учнів, які були присутні на цьому заході, ознайомили з навчальним закладом та с перспективами працевлаштування на АТ «Мотор Січ» за професіями, які користуються попитом на цьому підприємстві. Учні задавали багато питання представника навчального закладу. В основному їх турбувало питання подальшого працевлаштування, кар’єрного росту, можливості подальшого навчання у ВНЗ. Загалом профорієнтаційний захід пройшов у конструктивному руслі та доброзичливій атмосфері.

 
2017-11-24Навіщо сучасній людині знання з психології?

Кожна людина має свої особисті думки, почуття, бажання, настрій, уявлення, ставлення до інших, свій характер та поведінку. Зрозуміти кожну людини, виявити її духовний потенціал, спрямувати в необхідне русло її внутрішню енергію – ось одне з головних завдань кожного співробітника навчального закладу.

Не є таємницею, що практично кожен учень ПТНЗ потребує особливої уваги, так як вони в більшості випадків є вихідцями з неблагополучних сімей. З чого починати? З вивчення особливостей характеру та визначення типу особистості кожного учня. Тільки після того, як соціальний педагог, майстер виробничого навчання та класний керівник визначать характерологічні дані кожного учня, можна підбирати індивідуальні засоби та підходи до тієї чи іншої дитини.

Так, 02.03.2017 з учнями першого курсу, які навчаються  за професією «Електрогазозварник, слюсар – механоскладальних робіт», вступне тестування провела соціальний педагог ДНЗ «ЗВПУ «Моторобудівник» Кулакова Катерина Андріївна. Після обробки отриманих відповідей планується співбесіда с майстрами групи та класним керівником для складання характеристики на кожного учня групи.

На цьому дослідження не завершаться. В планах Катерини Андріївни проведення комплексної діагностики та застосування тренінгів, які допоможуть нашим учням краще пізнати один одного і тісніше між собою спілкуватись.

Кулакова К.А., соціальний педагог ДНЗ «ЗВПУ «Моторобудівник»

Захаренко Г.С., класний керівник ДНЗ «ЗВПУ «Моторобудівник»

 
2017-03-07