Зміст

Календар

Як нас знайти

Навіщо сучасній людині знання з психології?

Кожна людина має свої особисті думки, почуття, бажання, настрій, уявлення, ставлення до інших, свій характер та поведінку. Зрозуміти кожну людини, виявити її духовний потенціал, спрямувати в необхідне русло її внутрішню енергію – ось одне з головних завдань кожного співробітника навчального закладу.

Не є таємницею, що практично кожен учень ПТНЗ потребує особливої уваги, так як вони в більшості випадків є вихідцями з неблагополучних сімей. З чого починати? З вивчення особливостей характеру та визначення типу особистості кожного учня. Тільки після того, як соціальний педагог, майстер виробничого навчання та класний керівник визначать характерологічні дані кожного учня, можна підбирати індивідуальні засоби та підходи до тієї чи іншої дитини.


2017-03-07


Організація виховної роботи

Політичні та соціальні процеси, що відбуваються в Україні та спрямовані на затвердження демократичних принципів розвитку держави, обумовлюють необхідність відповідних змін в області освіти, складовою якої є виховання. Училище має бути державно - громадським загальноосвітньою установою, яка організовує свою діяльність на основі національної культури і національних традицій, а за змістом і формами роботи відповідає національно-культурним потребам України її становленню та розвитку як суверенної держави.

Успіх виховного процесу залежить від відносин між викладачем і учнем, які повинні розвиватися на основі співробітництва та ділового партнерства. Викладач і учень - рівноправні суб'єкти


2013-02-28