Зміст

Календар

Як нас знайти

КОНТРОЛЕР ВТК - ПРОФЕСІЯ ВІДПОВІДАЛЬНА

Все має свій початок та свій кінець. Ось і наші дівчата, які навчались за професією «Контролер верстатних та слюсарних робіт», півтора роки назад прийшли до нашого училища, а сьогодні вони захистили право на отримання Y кваліфікаційного розряду.

Контролер технічного контролю – дуже відповідальна професія, від якої залежить технічна справність вузлів та механізмів, які входять до складу авіаційних двигунів. Контролер повинен багато знати: читати складні креслення, розбиратись в марках сталей, чавунів та їх сплавів, розраховувати поля допусків на розміри деталей, визначати необхідний контрольно - вимірюючий інструмент.

Наших дівчат заслуховувала кваліфікаційна комісія на чолі з Тишечко Віталієм Володимировичем, заступником начальника управління кадрів АТ «Мотор Січ». До складу комісії увійшли: в.о. директора Базь О.С., заст. директора з НВР Пеньков А.М., заст. директора з НВР Савінська Л.М., в.о. обов’язки старшого майстра Малов А.М., методист Масалова Т.С.

Комісія визначила високий рівень підготовки дівчат. Вони з гідністю відповідали на всі запитання, продемонстрували вміння користуватись контрольними та вимірюючими інструментами. Частина з них виконала цікаві презентації по тематиці дипломних робіт. А випускниця Влада Першина свою роботу захищала англійською мовою.


2017-03-27


Тиждень електрогазозварювальних професій 2015-2016н.р.

За доброю традицією в нашому навчальному закладі пройшов тиждень з професії «Електрогазозварник».

На протязі всього тижня проводились заплановані заходи, метою яких стали розвиток професійної компетенції учнів через самостійну і пізнавальну діяльності , а також підвищення мотивації до навчання .

Тиждень розпочався відкриттям «ГАЛЕРЕЇ ВЕЛИКИХ ЗВАРНИКІВ», яка ознайомила учнів, вчителів та гостей училища з видатними вченими, інженерами, науковцями, які внесли свій вклад в розвиток зварювання.

Дуже цікавим та насиченим виявився інформаційний workout на уроках спецтехнології , метою якого було ознайомлення учнів з нетрадиційними методами зварювання, таких як : «Зварювання живих тканин»; «Зварювання під водою»; «Зварювання у космосі» та інших.


2016-03-16


Неделя машиностроительных профессий

С 06.012.02013. по 12.12.2013. в нашем училище проходила неделя машиностроительных профессий. Самым  ярким событием недели стало ее открытие.  Открытие недели проводилось в актовом зале училища в виде интеллектуальной игры «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?», которая впервые проводилась в нашем училище, Актовый зал был украшен газетами по профессии.

В игре приняли участие  пять команд. Это команды групп 18/13- контролеры ОТК, 6/12- станочники широкого профиля, 14/13- станочники широкого профиля, 3/13- слесари сборщики двигателей, 8/13- токари. В ходе  проводимого конкурса ребята отвечали на вопросы  разминки, вопросы по теории, угадывали ребусы, определяли марки сталей и чугунов, участвовали в конкурсе «Верю – не верю».  Между конкурсными заданиями зрители имели возможность  увидеть номера художественной самодеятельности. 

Большой  интерес вызвало выполненное участниками команд домашнее задание, которое называлось «Спецодежда будущего». Сколько фантазии и смелых идей проявили ребята, создавая спецодежду будущего!!!

Очень интересно каждая команда представила свою группу в визитной карточке, которая была выполнена в виде презентаций.  Игра никого не оставила равнодушными. Это было видно по глазам  ребят – зрителей, которые на одном дыхании следили за всем происходящим.


2013-12-18


Професія: «Верстатник широкого профілю»

Сучасні вимоги виробництва  вимагають знання та вміння роботи на  багатьох типах верстатів.  Сьогодні виникають потреби  у виготовленні великої кількості деталей  зі складними поверхнями, які мають оброблятися на токарних, фрезерних,  свердлильних, шліфувальних та інших видів верстатів.  Сучасне машинобудівне  виробництво потребує висококваліфікованих спеціалістів, які вміють працювати на різних металообробних верстатів. Тому в нашому училищі  готують майбутніх працівників за потребами нашого базового виробництва  АТ «Мотор Січ» за професією «Верстатник  широкого профілю».

В нашому училищі для майбутніх робітників   існують усі умови:  сучасні майстерні токарної та фрезерної справи, кабінет  спеціальних технологій, де учні отримують теоретичні знання. На уроках теорії учні мають можливість не тільки теоретично освоювати  ази професії, а ще  завдяки  використання інноваційних  технологій  знайомитись  з передовими прийомами роботи,  з сучасним металообробним обладнанням, перспективним ріжучим та вимірюючим інструментами.

За кожною професію учні здають поетапні атестації та отримують відповідні розряди. При підготовці до атестації та державних кваліфікаційних іспитів учні розробляють презентаційні матеріали та наочні пристосування.

 


2013-10-22


КОНТРОЛЕР ОТК

КОНТРОЛЕР ОТК  - ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ И НУЖНАЯ ПРОФЕССИЯ

Государственное учебное заведение « Высшее профессиональное училище «Моторостроитель» готовит специалистов для завода «Мотор Сич».


2013-10-22


Профессия электрика

Можно сказать с уверенностью, что профессия электрика никогда не утратит своей популярности, ведь от мастеров своего дела зависит безопасность и эффективность работы всех производств, компаний, офисов и жилых объектов. Электриков можно встретить на производственных и промышленных предприятиях, в различных учреждениях и организациях, телевизионных компаниях, электростанциях, строительно-монтажных управлениях, жилищно-коммунальных службах, и транспортных предприятиях.

Сфера обслуживания у электрика очень велика: начиная с розеток, автоматических выключателей, бытовой электропроводки и заканчивая ремонтом кабельных и воздушных линий электропередач, техническим обслуживанием релейной защиты, автоматики, телемеханики, систем сигнализации, электроники и проектированием систем электроснабжения. К деятельности электриков также можно отнести прокладывание электропроводки и кабелей силового питания, подключение электрооборудования, составление плана размещения электропроводки и силового питания. Электрики всегда принимают участие в профилактическом ремонте электрического оборудования. Как видим, сфера применения просто огромная. Даже если в городе, селе или деревне нет производства, всегда можно использовать свои навыки в быту..

Хотелось бы отметить один из важнейших моментов обучения специальности - практике на производстве. Все учащиеся проходят стажировку на одном из ведущих в мире предприятии, по изготовлению авиадвигателей для самолетов и вертолетов - ПАО «Мотор Сич». В дальнейшем все учащиеся устраиваются на данном предприятии на работу.


2013-10-22


Открытый урок

23 марта состоялся открытый урок спецтехнологии в группе электрогазосварщиков №10/12

Предмет: «Оборудование и технология сварочного производства»

Тема: «Дефекты сварного шва, причины их возникновения и способы устранения»


2013-07-01


Неделя сварки

В октябре 2012 - 2013 учебного года в нашем училище проходила профессиональная неделя сварщиков. Основной её целью являлось развитие интереса учащихся к выбранной профессии.

Поздравление с началом проведения недели сварщика, и тематические стенгазеты встречали учащихся учебного заведения у парадного входа. В течение недели группы № 2/11 и № 10/12 принимали участие в разработке и создании стенда под названием «Моя профессия-моя гордость».


2013-02-28


Защита Государственной квалификационной аттестации в ГУЗ «Запорожское ВПУ «Моторостроитель»

25 января состоялась защита дипломных работ в выпускной группе электрогазосварщиков.

Выступления студентов внимательно слушали председатель комиссии - зам. нач. отдела кадров АО «Мотор Сич» Тишечко В. В, директор училища - Ермаков Н. А, старший мастер - Лопухов В. Р.; мастер п.о. - Тарасенко С. С.; преподаватель спецтехнологии - Решетова В.В.

Члены комиссии (слева направо): Директор училища - Ермаков Н. А; Зам. нач. отдела кадров АО «Мотор Сич» Тишечко В. В.; Зам. нач по УПЧ Паржницкий А. В.; старший мастер - Лопухов В. Р.; мастер п.о. - Тарасенко С. С.;


2013-02-28


28-01-13

С 28 января по 1 февраля 2013 года в Запорожском высшем профессиональном училище «Моторостроитель» проводилась неделя по профессии «Слесарь-сборщик двигателей». Условия для проведения недели были созданы администрацией училища, а организато­рами выступали преподаватель спецдисциплин Колос А.А. и руководитель методиче­ской секции спецдисциплин Захаренко А.С..

Со­гласно плану недели проводился открытый урок по спецтехнологии в группе слесарей-сборщиков авиадвигателей №9/12, первый курс. Темой урока были основные узлы авиационного газотурбинного двигателя. Для активизации изученного ранее материала ученикам предложена была игра «Технический тетрис», который они правильно сложили из названий инструментов и деталей, документации и видов производственных работ.

У учеников вызвали интерес подготовленные фотографии жизненно важных узлов авиадвигателя в опорных кон­спектах, розданных учащимся для изучения конструкции узлов авиадвигателей. Пред­ложенная, в начале урока, видеопрезентация показала ученикам, современные двигатели производимые сейчас в украинском авиадвигателестрое­нии. Рассмотренные с преподавателем на уроке технологические схемы узлов и плакат конструкции всего авиадвигателя не оставил учеников  без интереса. В результате, они получили ответы на вопросы, из каких деталей собираются силовые узлы авиадвига­теля и как эти детали соединяют между собой в процессе сборки.


2013-02-28