«Інноваційна домінанта освіти – творчість педагога»

Педагог – ключова фігура у вирішенні всіх завдань будь-якої реформи освіти, тільки він може вплинути на якісну зміну результатів діяльності в закладах  освіти. Отже, зростання соціальних вимог до закладів освіти вимагає підвищення професійного рівня педагога. Педагог сучасного  навчального закладу повинен не просто вчити чи виховувати, він повинен формувати світосприйняття і світорозуміння, світогляд і волю, ідеали, поняття моральності й краси; формувати духовно-інтелектуальну, творчу особистість, адаптовану до нових умов, різнобічно розвинену, соціально зрілу, яка успішно засвоює ціннісно-нормативний досвід поколінь, виробляючи свій власний досвід діяльності, творчості, спілкування. Тому особливого значення набуває розвиток педагогічної творчості, створення колективу однодумців, які б усвідомили значення своєї ролі у суспільстві і на основі цього безперервно самовдосконалювались та розвивали власний творчий потенціал. Саме на це направлена  науково-методична робота  в Державному навчальному закладі « Запорізьке вище професійне училище « Моторобудівник». З метою підвищення професійного зростання керівників методичних комісій упродовж двох останніх років поряд з традиційними формами методичної роботи використовуємо нетрадиційні, які визначаються за методикою колективної справи. Цікавою формою роботи є проведення щорічного методичного тижня, що передбачає пропаганду перспективного педагогічного досвіду, обмін досвідом роботи з упровадження нових педагогічних знахідок. На ньому педагогічні працівники нашого навчального закладу ознайомлюються з кращими зразками педагогічного досвіду, нестандартними формами проведення занять та іншими формами навчально- виробничої та виховної роботи, які виходять за межі традицій та загальних стереотипів. Подані матеріали на розгляд педагогічними працівниками засвідчили їх науко - методичний рівень. Викладачі та майстри виробничого навчання презентують свої методичні портфоліо та виступають з творчими звітами про методичну діяльність у міжатестаційний період.     

В рамках Тижня проведиться конкурс методичних комісій під гаслом « Методична комісія - джерело новацій та творчого розвитку педагога». Провідною метою Конкурсу є створення зразків успішної та продуктивної діяльності педагогічного колективу навчального закладу та висвітлення результатів на сайті училища, фахових журналах.

Для оцінювання матеріалів училищного Конкурсу на кращу методичну комісію розроблено критерії оцінювання: актуальність вибору проблеми, візитна картка методичної комісії, естетичність та змістовне наповнення, форма узагальнення матеріалів, презентація роботи в Інтернет- мережі, публікації , результативність роботи членів методичної комісії. В училищі стало доброю традицією оформлювати методичні бюлетені « Від атестації до атестації» в яких педагоги презентують найкращі свої методичні знахідки.

Масалова Т.С.

Методист ДНЗ « Запорізьке ВПУМ»

 

 

 

2017-01-11

Визнання методичних заслуг нашого навчального закладу

15 листопада 2016 р. на базі нашого навчального закладу відбулося засідання експертної творчої групи викладачів суспільних дисциплін міст Запоріжжя та Токмака.

Гостей приємно вразили чистота у навчальному корпусі, вихованість, доброзичливість, гостинність учнів та культура їх поведінки.

На засіданні складено план роботи на навчальний рік, сплановано заходи по наданню всебічної допомоги молодим педагогам у творчому зростанні та формуванні власного методичного та педагогічного “почерку”.

Члени експертної творчої групи ознайомилися з обладнанням кабінету історії, комплексним методичним забезпеченням та методичними надбаннями викладача.

Кириченко В.А.,

викладач історії.

2016-11-16

Вебінар на тему: «Технічний супровід медіапростору викладання математики»

04 листопада 2016 року згідно річного плану науково - методичного центру в Запорізькій області викладачем предмета «Математика» ДНЗ «Запорізьке ВПУ «Моторобудівник», спеціалістом вищої категорії, педагогічне звання «старший викладач». був проведений вебінар на тему: «Технічний супровід медіапростору викладання математики». Спікер: Мілочкіна Л.В. Під час виступу Лілія Володимирівна ознайомила учасників вебінару із сервісами, за допомогою яких вона зацікавлює учнів, мотивує

2016-11-10

Вебінар на тему: «Методика викладання предмета «Захист Вітчизни»

26 жовтня 2016 року викладачем предмета «Захист Вітчизни» ДНЗ «Запорізьке ВПУМ», спеціалістом вищої категорії, педагогічне звання «старший викладач»; полковником запасу Збройних Сил України був проведений вебінар на тему: «Методика викладання предмета «Захист Вітчизни»

2016-11-10

СХОДИНКИ ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

29 лютого 2016 року  в методичному кабінеті відбулося засідання методичної ради навчального закладу. Члени методичної ради здійснили експертну оцінку методичних матеріалів педагогів, які атестуються у 2015-2016 навчальному році. Подані матеріали на розгляд педагогічними працівниками засвідчили їх науко - методичний рівень. Викладачі та майстри виробничого навчання презентували свої методичні порт фоліо та виступили з творчими звітами про методичну діяльність у міжатестаційний період.        

Члени методичної ради високо оцінили творчі звіти викладачів.  Було визначено очікувані результати даної роботи:

  • Підвищення професійної компетентності, творчого потенціалу педагогічних працівників.
  • Використання набутого досвіду на практиці.
  • Підвищення рівня навчальних досягнень, вихованості, розвитку учнів.
  • Створення сприятливих умов для навчання і розвитку обдарованих учнів.
  • Розвиток особистості учня через нетрадиційні форми і методи навчання;
  • Оволодіння інноваційними технологіями виробництва та упровадження їх у навчальний процес;
  • Удосконалення методики використання комп’ютерного забезпечення, дидактичних матеріалів.

 

 

 

 

 

2016-03-10

Про засідання методичної комісії електротехнічних та електрогазозварювальних професій

24 лютого 2016 року відбулось засідання методичної комісії електротехнічних та електрогазозварювальних  професій на якому члени комісії, які атестуються  в 2015-2016 н. році,  звітували про роботу у міжатестаційний період.

На засідання МК  були запрошені члени атестаційної комісії та методичної ради навчального закладу.

В ході засідання присутні переглянули презентації та  заслухали творчі звіти майстрів  виробничого навчання Сичевської К.О. , Калиновського Е.В..

2016-03-02

Засідання круглого столу

28 грудня 2015 року в ДНЗ « Запорізьке ВПУМ» відбулося засідання круглого столу на тему: « Впровадження інноваційних технологій у навчально - виробничий процес».

Методист училища Масалова Т.С. підвела підсумки роботи педагогічного колективу над єдиною методичною темою навчального закладу у І семестрі 2015-2016 н.р. Викладачі та майстри виробничого навчання переглянули презентацію , обмінялися досвідом .

 

 

 

2016-01-11

Відкриття методичного кабінету

У квітні 2015 року у  ДНЗ « Запорізьке ВПУМ» розпочав функціонувати оновлений методичний кабінет училища, який відразу став центром методичної роботи навчального закладу. Методичний кабінет укомплектований  плануючою документацією, методичними матеріали, нормативними документами, матеріали передового педагогічного досвіду, матеріали атестації, педагогічних читань, розробки, зразки дидактичних матеріалів, результати директорських контрольних робіт, олімпіад тощо. Методичний кабінет забезпечений комп’ютером з підключенням до Інтернет, принтером, сканером. Зібрані матеріали можуть використовуватися класними керівниками, майстрами , педагогами для організації та проведення виховних заходів, політінформації. При методичному кабінеті працює школа передового педагогічного досвіду, , школа педагога-початківця, майстра виробничого навчання, психолого-педагогічний лекторій. В методичному кабінеті стало традицією проводити засідання : педагогічної ради, атестаційної комісії, науково-практичних конференцій, обласних семінарів, круглих столів, обласних експертних груп, педагогічних читань.

 

 

 

2015-12-09

Cемінар-практикум викладачів предмету «Охорона праці»

19 листопада 2014 року на базі Державного навчального закладу «Запорізьке вище професійне училище «Моторобудівник» проведений семінар-практикум викладачів предмету «Охорона праці» на тему: «Шляхи здійснення міжпредметних зв’язків та професійної спрямованості викладання предмета « Охорона праці»».

З вітальним словом до присутніх звернувся директор училища Микола Анатолійович Єрмаков, який детально розповів про сучасні тенденції розвитку навчального закладу, презентував відеоролик про організацію навчально-виховної роботи в училищі.

На достатньо високому методичному рівні провела відкритий урок з «Охорони праці»на тему: «Вплив електроструму на організм людини, види ураження електричним струмом» викладач Таран М.В.. Уміло продумані етапи уроку з використанням комп’ютерних технологій, правильність добору матеріалу сприяли свідомому засвоєнню теми, розвитку логічного мислення, зв’язного мовлення учнів, інтересу до навчання.

Учасники семінару визнали доречною застосування активної форми організації уроку у вигляді гри, актуальність використання на уроці комп’ютерної техніки для викладення завдань учням та контролю, використання відеопоказу виконання трудових прийомів, мозковий штурм.

Викладач предмету «Охорона праці» Гонтар С.Л. зосередила увагу присутніх на найголовніших шляхах міжпредметних зв'язків та репрезентувала презентацію до даної теми.

З інформацією та аналізом випадків травматизму , професійних захворювань в системі освіти та їх профілактики виступила страховий експерт з охорони праці відділення ВДФССНВ Білан О.П.

По закінченню семінару-практикуму на запити викладачів навчальних закладів була надана консультативно-методична допомога з окремих напрямків організації навчально-виробничого процесу методистом НМЦ ПТО в Запорізькій області Терещенко Яною Юріївною.

 

 

 

 

2014-11-24

Засідання школи адаптації молодого викладача та школи майстерності молодих педагогів

18 вересня 2014 року відбулося засідання школи адаптації молодого викладача та школи майстерності молодих педагогів. Протягом навчального року продовжить свою роботу рада наставників. Наказом по училищу  були призначені наставники молодих педагогів. Основним завданням школи майстерності молодого викладача є удосконалення процесу формування професійних якостей, вироблення власного стилю роботи, розвиток фахової майстерності. Раді наставників було рекомендовано скласти план роботи і подати його на затвердження, а педагогам – наставникам спланувати та проводити роботу по підвищенню педагогічної майстерності викладачів - початківців.

2014-09-22