Наші друзі

Besucherzahler
счетчик посещений

 

 

69081, вул. Панфьорова, 146-А

Зв′яжiться з нами

Приймальна директора (061) 7096869
Електрона адреса: zvpym@ukr.net
Приймальна комiсiя (061) 7096867
Гуртожиток (061) 7096865

Оновлення бібліотечного фонду

Якимович Т. Д.

Основи дидактики професійно-практичної підготовки: навчально-методичний посібник / ав.: Якимович Т. Д. - К.: Педагогічна думка, 2013. - 138 с.

 

У посібнику висвітлено теоретико-методичні проблеми професійно-практичної підготовки. Проаналізовано досвід та сучасні педагогічні технології професійно-практичної підготовки професійно-технічних навчальних закладах. Розглянуто проблему оцінювання професійно-практичної підготовки. Висвітлено особливості діяльності педагога під час професійно-практичної підготовки. Наведено приклади розробки навчально-методичного забезпечення для професійно-практичної підготовки та авторських методик професійного навчання.

Рекомендовано для викладачів та майстрів виробничого навчання ПТНЗ, викладачів та студентів ВНЗІ-ІІ рівнів акредитації, які здійснюють підготовку майстрів виробничого навчання та педагогів професійної школи.

Психологічні аспекти професійної підготовки конкурентоздатних фахівців : монографія /ав.: Дегтярьова Г. С, Козяр М. М. , Матійків І. М., Руденко Л. А., Шиделко А. В.; за ред. Руденко Л. А. - К.: Педагогічна думка, 2013.-172 с.


У колективній монографії висвітлюються питання професійної орієнтації молоді та роботи психологічної служби професійно-технічних навчальних закладів, соціально-психологічні основи підготовки майбутніх фахівців до професійної діяльності та психологічні основи педагогічної взаємодії у процесі професійної підготовки на основі аксіологічного підходу, психолого-педагогічні умови формування емоційної компетентності майбутніх фахівців професій типу «людина - людина»; розкриваються психолого-педагогічна сутність комунікативної культури і пріоритетність її розвитку у майбутніх фахівців під час професійної підготовки; пси­хологічні аспекти використання інформаційно-комунікаційних технологій в інтерактивному навчанні.

Рекомендовано для педагогічних працівників, практичних психологів і соціальних педагогів системи професійно-технічної освіти, слухачів інститутів післядипломної освіти, науковців та аспірантів.

Стечкевич О.О.

Організація уроків виробничого навчання: компетентнісний підхід: на­вчально-методичний посібник / Стечкевич О.О. — К.: Педагогічна думка, 2013. -128с.

Висвітлено теоретичні основи формування професійних компетенцій у майбутніх фахівців, вибір базових професійних компетенцій, особливості уроку виробничого на­вчання з урахуванням реалій ринку праці.

Проаналізовано структуру уроків виробничого навчання, їх класифікацію і зроблено спробу моделювання уроку виробничого навчання на базі різних наукових підходів на базі.

Посібник орієнтований для педагогів та майстрів виробничого навчання ПТНЗ.

Теоретико-методичні засади організації підготовки робітничих кадрів з професій, що користуються попитом на ринку праці: монографія / [ав. Камінецький Я.Г., Вачевський М.В., Копельчак М. П, Кпим Б. І., Криниць-ка Л.Я., Кубська Л. І., Сліпчишин Л. В., Субтельна Г. В.; за ред. Я. Г. Камінецького]. - К.: Педагогічна думка, 2013. - 256 с.

У колективній монографії розглядаються актуальні проблеми підготовки робітників із професій, що є затребуваними на ринку пращ. Основна увага приділяється умовам підвищення ефективності управління системою професійної освіти і навчання в регіоні, формуванню педагогічної майс­терності педагогічних і керівних працівників профтехосвіти, організації ступеневої професійної підготовки робітничих кадрів і творчої діяльності учнів професійно-технічних навчальних закладів.

Упровадження монографії сприятиме подальшому розвитку досліджень професійної підготовки робітничих кадрів відповідно до потреб регіонального ринку праці.

Для науковців у галузі професійної підготовки робітників, керівників методистів, викладачів і майстрів виробничого навчання системи профе­сійно-технічної освіти.

Козловська І.М.

Формування професійного мислення майбутнього фахівця: інтегративно-компетентнісний підхід : навчально-методичний посібник / ав. Козловська І. М. — К.: Педагогічна думка, 2013. — 128 с.

У пропонованому посібнику висвітлені основні проблеми формування інтегративного професійного мислення фахівця на основі компетентнісного підходу, обгрунтовано доцільність поєднання інтегративного та компетентнісного підходів у формуванні професійного мислення. Теоретичні положення щодо сутності інтегративно-компетентісного підходу проілюстровано конкретними методиками формування професійної інтегративного мислення компетентного фахівця (методики інтегрованих аналогій інтегрованих метапредметів, проблемних професійних ситуацій, інтеграції наукових понять і художніх образів тощо).

Для науковців, викладачів та інженерно-педагогічних працівників, аспірантів і студентів вищих закладів освіти.

Інтеграція природничих знань у професійній підготовці майбутніх соціальних працівників: навчально-методичний посібник / Джулай Л.І. — К.: Педагогічна думка 2013. - 144 с.

Навчально-методичний посібник складається з двох розділів. Перший розділ ‒ «Догляд за хворими» — складено відповідно вимог освітнього стандарту підготовки со­ціального робітника (молодшої медичної сестри з догляду за хворими). Теоретичний матеріал відзначається раціональною структурою, чіткістю, лаконічністю викладу, ілю­стрований технікою проведення маніпуляцій. Послідовність дій молодших медичних працівників з надання першої медичної допомоги пацієнтам, у яких виникають гострі стани під час догляду, складеного з урахуванням обсягу знань, передбаченого навчальною програмою дисципліни. Автором пропонуються теми, вивчення яких є необхідними для діяльності молодшої медичної сестри. Другий розділ присвячений практичним ас­пектам інтеграції природничих знань учнів ПТНЗ.

Посібник призначений для учнів ПТНЗ, науково-педагогічних працівників, широкого кола читачів.

 

 

 

 

 
2014-03-191 грудня – Всесвітній день боротьби зі СНІДом

З 26 листопада по 3 грудня у залі бібліотеки діє виставка матеріалів, приурочених до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом.

На виставці представлені книги, доповіді та буклети в яких вміщено інформацію про ВІЛ, СНІД, способи передачі та захисту від вірусу. 
2013-11-2723 листопада – День пам’яті жертв Голодомору

Щороку Україна прихиляє коліна перед мільйонами жертв Голодомору 1932-1933 років, перед тими страждальцями, могили яких розкидані по садках, балках, дворах, узбіччях доріг та на цвинтарях, де насипані великі могили або колективні. Воістину говорять колективний голод, колективний холод, біль і страждання, колективна смерть, вони й понині кровоточать у серцях тих, хто пережив страшні роки, а тепер дістав таку можливість розповідати, свідчити, переконувати.

З 20 по 26 листопада в бібліотеці проходить виставка присвячена пам’яті жертв Голодомору.

На виставці можна ознайомитись з:

 • монографією доктора історичних наук, С.В.Кульчицького «1933: трагедія голоду». У якій охарактеризовано здійснювану Сталіним у роки першої п’ятирічки соціально-економічну політику, складовою частиною якої стала суцільна колективізація селянських господарств. Окремо виділено злочинницьку роботу хлібозаготівельної комісії під керівництвом Молотова, яка діяла на Україні в листопаді 1932 – лютому 1933 рр. Зроблено спробу оцінити масштаби голоду і викликаних ним демографічних втрат;
 • 4-м випуском журналу «Золоті Ворота» за 1993р. У якому вміщено наукові розвідки, архівні джерела, згадки очевидців, художні твори, присвячені подіям Голодомору та безліч інших цікавих розвідок про Голодомор та його наслідки;
 • книгою «Репресоване «відродження»», яка спрямована на повернення українському народові права на правду – правду про власну історію, право на правду в творчості, у думках, у діях, у виборі друзів та авторитетів. Вона відкриває одну з найдраматичніших і най повчальніших сторінок нашої історії, розповідає про сумний шлях українського «відродження» 20-30-х років, про розтоптані ідеологічним блюзнірством і політичним геноцидом долі багатьох кращих представників інтелігенції України, про штучно сфабриковані політичні розправи над ними, їх ідеями, працями, прагненнями і мріями.
 • найкращим твором про події Голодомору – романом Уласа Самчука «Марія»
2013-11-27День визволення України від німецько-фашистських захватників

З 27 жовтня до 5 листопада в бібліотеці проходить виставка матеріалів, присвячених дню визволення України від німецько-фашистських захватників, який відзначається щороку 28 жовтня. В експозиції представлені:

 • «22 июня – 9 мая. Писатели Украины в Великой Отечественной войне» (Бібліографічний довідник, в якому вміщено 492 біографії письменників-фронтовиків і партизан, які загинули на війні та в післявоєнні роки);
 • «Великая Отечественная в письмах» ( В книгу ввійшли листи про Велику Вітчизняну війну, що були надруковані в «Правді» з 23 червня 1941 року до 1980 року включно);
 • «Украинская ССР в годы Великой Отечественной войни Советского союза. Хроника событий»;
 • «Українська РСР у Великій Вітчизняній Війні Радянського союзу 1941 – 1945 рр.»;
 • С.А.Андрєєв «Совершенное ими бессмертно» (книга про героїв радянського союзу – випускниках навчальних закладів професійно-технічної освіти);
 • Фотоальбом «Дорогами войны»;
 • «Историко-художественная хрестоматия по Великой Отечественной войне»( у хрестоматії вміщено документи, уривки з мемуарів, публіцистичні та художні твори, які розповідають про події війни);
 • Б.І.Звєрєв «Историческая победа» (Книга розповідає про всесвітньо-історичне значення Перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні; про її витоки і вплив на післявоєнний розвиток світу).
2013-10-30Хортиця – острів святилищ

З 10 до 14 жовтня в бібліотеці представлено виставку матеріалів присвячених одному з найсвятіших місць Запорізької області – острову Хортиця. Експозицію приурочено до дня святкування великого християнського свята «Покрови Пресвятої Богородиці»

На виставці представлено велику кількість ілюстративного матеріалу, фотографій сучасної Хортиці та Хортиці історичної. Подано інформацію про козацькі осередки на острові та традиції святкування Покрови козаками.

Також можна ознайомитись з творчістю запорізького письменника – Петра Ребра, який більшість своїх поезій присвятив возвеличенню рідного краю і острову Хортиця, як колисці духовності, зокрема.
2013-10-22День партизанської слави

З 23 по 27 вересня у бібліотеці діє виставка матеріалів до Дня партизанської слави. На виставці були представлені ілюстрації та матеріали, в яких висвітлюються подвиги українського партизанського руху: Ф.І.Федоренко «Годы партизанские», «Вторая мировая война. Движение сопротивления в Европе» (матеріали наукової конференції присвяченої двадцятій річниці перемоги над фашистською Німеччиною), «Украинская ССР в годы Великой Отечественной войни Советского союза. Хроника событий», «Говорят погибшие герои. Предсмертные письма советских борцов против немецко-фашистських захватчиков (1941 – 1945 гг.)» а також інформація про ватажка українських партизанів – Ковпака Сидора Артемовича.
2013-10-2214 жовтня ‒ День визволення Запоріжжя від німецько-фашистських загарбників

З 7 по 15 жовтня в бібліотеці діє виставка матеріалів та ілюстрацій присвячених 70-ій річниці звільнення Запоріжжя від німецько-фашистських загарбників, яка відзначається щороку 14 жовтня.

В експозиції представлені:

 • «Они учасники великой войны» ‒ збірник статей присвячених відбудові українських міст (запорізької греблі ДніпроГЕС, «Запоріжсталі»), штурм Хортиці та переселення жителів Запоріжжя на територію Уралу;
 • «Украинская ССР в годы Великой Отечественной войни Советского союза. Хроника событий»;
 • Доповідь: «Визволення Запоріжжя» (поденно розписані етапи звільнення Запоріжжя та міст і селищ, що знаходились поруч з містом);
 • Ілюстрації, зокрема: фото генералів Д.Лелюшенка, І.Русіянова, Є.Пушкіна в період боїв за визволення м.Запоріжжя (1943 рік);  фото переправи через Дніпро (1943 рік); фото воїнів Червоної Армії у м.Запоріжжі; оперативне зведення від Радянського інформбюро про звільнення м.Запоріжжя від німецько-фашистських загарбників; та фотографії пам’ятника героям-танкістам – танка Т-34 у 1960 році та в наш час.
2013-10-221 жовтня ‒ День Ветеранів та людей похилого віку

З 30 вересня до 4 жовтня в бібліотеці діяла виставка, присвячена святкуванню міжнародного Дня людей похилого віку, а в Україні ще й Дня ветеранів. В експозиції було представлено матеріали, присвячені ратним та трудовим подвигам ветеранів:

«Рассказы о людях труда 1830 – 1917 гг.», «Рассказы о людях труда 1941 – 1945 гг.» (хрестоматії в яких вміщено художні твори радянських письменників, присвячених подвигам пересічних громадян, які присвятили своє життя Великій перемозі);

«На минном поле войны» С. О. Сафонова ( автор книги, генерал-лейтенант інженерних військ, який керував в роки війни саперним батальйоном, представляє суворі картини боїв, розповідає про важку роботу саперів, тих, хто під шквальним вогнем ворога будував переправи, мости через бурхливі потоки, вдень і вночі прокладали дороги для наступаючих військ, розміновував поля смерті);

«Дети военной поры» (у книзі вміщено розповідь про те, як поводилися діти в найтяжчих ситуаціях, як боролись з ворогом, працювали в тилу).

А також звернення президента України, Віктора Федоровича Януковича, з нагоди відзначення Міжнародного дня людей похилого віку та Дня ветеранів.
2013-10-22365 років з часу Пилявецької битви

З 20 по 25 вересня у бібліотеці діє виставка присвячена річниці Пилявецької битви під проводом Богдана Хмельницького.

Пилявецька битва є однією із яскравих сторінок історії боротьби українського народу за незалежність. Цього року виповнюється 365 років з дня битви війська Богдана Хмельницького на Поділлі, під містечком Пилявцями.

В експозиції представлені:

 • стаття Михайла Василевського з видання «День» «Пилявецька битва 1648 року – Канни Богдана Хмельницького»;
 • науково-популярна книга В.І.Сергійчука «Іменем Війська Запорозького: Українське козацтво в міжнародних відносинах XVI – середини XVII століття». В якій автор змальовує історичні обставини, що зумовлювали та супроводжували воєнні походи українських козаків на суші й на морі, зокрема Пилявецької битви.
 • зібрання оповідань з історії України Грицька Коваленка «Українська історія», дослідник розповідає про історичні передумови та причини битви під Пилявою;
 • «Оповідання про славне Військо Запорозьке низове» Андріана Кащенка;
 • узагальнююча праця з історії України «Історія України-Русі» Миколи Аркаса;
 • стаття І.А.Найчука «Пилявецька битва в оцінці сучасної української історіографії» . У статті висвітлюється погляд сучасних істориків на передумови, хід і наслідки Пилявецької битви».
2013-10-22125 років з дня народження М.Я. Калиновича

З 11 по 17 жовтня в бібліотеці діє виставка матеріалів, присвячена 125-й річниці від дня народження Михайла Яковича Калиновича – українського мовознавця, санскритолога, перекладача і літературознавця, академіка АН УРСР. Михайло Якович Калинович був мовознавцем високої кваліфікації, крім української і російської, він вільно володів англійською, німецькою, французькою, іспанською, італійською, болгарською, сербською, польською, чеською мовами, досконало знав санскрит, латинську, давньогрецьку, давньолитовську, розумів грузинську, північногерманські та полінезійські мови.

Академік видав друком теоретичні розвідки з лексикографії, як співавтор і відповідальний редактор працював над укладанням великих двомовних словників. Вагомий внесок зробив вчений у формування наукових підвалин загального мовознавства, опублікував цінні праці з історії лінгвістичних вчень. Викликають інтерес публікації М.Я. Калиновича, присвячені дослідженню західноєвропейських літератур, а надто його блискучі переклади українською мовою шедеврів світової літературної класики.

Дослідженню творчих здобутків Калиновича присвячена стаття Т.О. Щербань «Наукові досягнення і компроміси» а також В.Є. Федонюк «Рецепція наукової спадщини академіка М.Я.Калиновича» з якими можна ознайомитись у залі бібліотеки.
2013-10-22