Звіт директора Державного навчального закладу «Запорізьке вище професійне училище «Моторобудівник» Базь Олександра Станіславовича перед колективом і громадськістю про підсумки роботи в 2016-2017 навчальному році

     

2017-07-07

2016-08-29

2015-07-07

Щорічний звіт за 2013-2014 н.р

Щорічний звіт

директора Єрмакова М.А.

перед загальними зборами колективу

Державного навчального закладу

«Запорізьке вище професійне училище « Моторобудівник»»

за 2013-2014 н. р.

 

Шановні присутні!

Закінчився навчальний рік і тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу нашого училища , оцінити діяльність директора на посаді протягом 2013-2014 навчального року.

Відповідно до п. 10.21. контракту між мною та Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України я повинен провести щорічний звіт про виконання умов контракту перед Міністерством освіти і науки України та загальними зборами трудового колективу училища з питань, що відносяться до вашої компетенції, як органів громадського самоврядування, а також з питань дотримання в училищі законодавства України про працю, нормативно – правових актів Міністерства освіти і науки України, порядку обслуговування і використання спеціальних коштів, укладання договорів оренди нерухомого майна, вжиття заходів щодо погашення заборгованності з оплати праці, орендної плати та дотримання порядку здійснення розрахунків.

Виконання Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» в частині запобігання проявів корупції в навчальному закладі; заходів протидії фактам порушення прав учнівської молоді на доступність та безоплатність освіти, хабарництву та зловживань у професійно-технічному навчальному закладі.

Звітування керівників здійснюється з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління освітою, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у навчальних закладах, що базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації.

За звітний період грубих порушень вимог охорони праці, трудової дисципліни не було.

Все це загальна картина роботи училища, а тепер поговоримо про конкретні дії.

 

1. В першу чергу  розглянемо виконання програми розвитку навчального закладу та результати інноваційної діяльності за 2013-14 навчальний рік.

Виконано:комп’ютеризація навчального процесу, модернізація обладнання; інтернетизовано майстерні, кабінети теоретичного навчання, бібліотеки, розробка та застосування електронних засобів навчання; збільшення надходжень спец коштів від виробничої діяльності; оснащення навчальних кабінетів та виробничих майстерень наочними матеріалами, використання інноваційних технологій у навчально-виробничому процесі; підвищення якості підготовки учнів училища; ліцензування нових професій.

2.Стан організації навчально-виробничої роботи, додержання вимог державних стандартів освіти.

Підготовка ведеться згідно з затвердженими робочими навчальними планами для підготовки кваліфікованих робітників з професій, на які є ліцензії, плани складені на підставі Державних стандартів професійно технічної освіти. Щороку розробляється та затверджується план роботи на навчальний рік, графік навчального процесу, планується перспективний план заробітку навчального закладу. Складаються графіки проведення ДКА та ПА. Розглядаються питання співпраці з підготовки незанятого населення. Тижневе навантаження учнів (слухачів) не більше 36 годин при денному навантаженні, не більше 8 академічних годин теоретичного навчання й 6 годин виробничого навчання.

3. Результати державної атестації навчального закладу.

Навчальний заклад віднесений до державних професійно-технічних навчальних закладів третього атестаційного рівня (свідоцтво про атестацію серії РД № 000480 від 27.05.2008 р.), що здійснює підготовку робітників високого рівня кваліфікації, як правило, з числа випускників загальноосвітніх навчальних закладів. Термін останньої атестації навчального закладу - 02.03.2006.

4. Результати перевірок, проведених Державною інспекцією навчальних закладів України, місцевими органами управління освітою та іншими органами державного нагляду (контролю) за 3 роки.

2014-06-25

Щорічний звіт за 2012-2013 н.р

Щорічний звіт

директора Єрмакова М.А.

перед загальними зборами колективу

Державного навчального закладу

«Запорізьке вище професійне училище «Моторобудівник»»

за 2012-2013 н.р.

 

Шановні присутні!

Закінчився навчальний рік і тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу училища , оцінити діяльність директора на посаді протягом 2012-2013 навчального року.

 

Відповідно до п. 10.21. контракту між мною та Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України я повинен провести щорічний звіт про виконання умов контракту перед Міністерством освіти і науки України та загальними зборами трудового колективу училища з питань, що відносяться до вашої компетенції, як органів громадського самоврядування, а також з питань дотримання в училищі законодавства України про працю, нормативно – правових актів Міністерства освіти і науки України, порядку обслуговування і використання спеціальних коштів, укладання договорів оренди нерухомого майна, вжиття заходів щодо погашення заборгованності з оплати праці, орендної плати та дотримання порядку здійснення розрахунків.

Виконання Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» в частині запобігання проявів корупції в навчальному закладі; заходів протидії фактам порушення прав учнівської молоді на доступність та безоплатність освіти, хабарництву та зловживань у професійно-технічному навчальному закладі.

Звітування керівників здійснюється з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління освітою, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у навчальних закладах, що базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації .

  

 

Професійно-практична підготовка за 2012-2013 н.р.

Навчально-виробничий процес у 2012-2013 навчальному році здійснювався відповідно до  плану роботи на2012-2013н.р. і був спрямований на реалізацію змісту і завдань ступеневого навчання згідно з державними стандартами професійно-технічної освіти України та вимогами ринку праці.

 

Напрями професійно-технічної освіти. Аналіз контингенту учнів

Згідно Ліцензії МОН, молоді та спорту України АД№ 041406 навчальний заклад має право вести професійну підготовку кваліфікованих робітників за 12 професіями, 4 з яких інтегровані і 2 ступеневого навчання 2 професії.

 

В 2012/2013н.р. професійна підготовка і навчання здійснювались за 10-ма професіями.

СПТУ:

 • Верстатник широкого профілю. Оператор верстатів з програмним керуванням
 • Електрогазозварник ; слюсар з механоскладальних робіт
 • Електрогазозварник ; електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах; контролер зварювальних робіт
 • Слюсар складальник двигунів

ТУ:

 • Слюсар інструментальник
 • Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування
 • Токар
 • Контролер верстатних та слюсарних робот.

 

Контингент учнів на 01.05.2013 р. становив 416 учня, oрієнтовний перехідний контингент на 2013-2014 н.р. 350 учня.

У 2012-2013 році були випущені  учні за професіями

СПТУ (з отриманням середньої освіти):

 • Верстатник широкого профілю, Оператор з ПК
 • Електрогазозварник. Електрогазозварник на автоматичних та напівавтоматичних апаратах.
 • Слюсар складальник двигунів

ТУ:

 • Токар
 • Слюсар інструментальник

Втрата контингенту за 2012/2013 н.р. склала 15учнів груп за держзамовленням

Згідно річного плану роботи у навчальному закладі у були проведені предметні тижні:

 • Верстатних професій
 • Газоелектрозварювальних професій
 • Слюсарних професій

У 2012-2013 навчальному році викладачі спецдисциплін та майстри в/н приймали участь в обласних семінарах практикумах та підвищення кваліфікації

Брали участь у обласних конкурсах:

 • серед ПТНЗ на кращій навчальний фільм з професії результатом якого було здобуття 8 –го місця серед ПТНЗ області. У створенні навчального фільму брали участь учениці 16/12 групи, майстри та викладачі спецдісциплин.

Проведено 8 Державних кваліфікаційних атестацій, за результатами яких дипломи державного зразка отримали 153 учня, з яких 12 з відзнакою.

Проведено 17 поетапних атестацій, в яких приймали участь 431 учень.

На кінець навчального року в училищі перехідний контингент складає 350 учнів.

За 2012-2013 н.р наш заклад підготував 3 групи незанятого населення за професією «Токар» та 1 групу за професією «Фрезерувальник» загальна кількість 92 особи , а також 6 учнів з числа незанятого населення за договорами з Центрами зайнятості міста.

 

24.10.2012 Відбулося Відкриття меморіальної дошки старшому майстру ДНЗ «Запорізьке ВПУ «Моторобудівник» Христову Зіновію Афанасійовичу

 

Навчально-методична робота

В училищі  діє певна система методичної роботи.  Вже не один рік педколектив працює над проблемою «Впровадження  інноваційних освітніх технологій у навчально-виробничий процес з метою формування і розвитку всебічно розвиненої особистості як запоруки побудови демократичного стабільного толерантного суспільства». Керівництво методичною роботою здійснювала методична рада.

До реалізації завдань методичної роботи активно залучаються вчителі, які мають педагогічні звання та вищу кваліфікаційну категорію. Вони є керівниками училищних методичних об’єднань, творчих груп, наставниками молодих учителів. За їх активної участі проходять предметні тижні, методичні засідання тощо. В організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами училища результативно використовуються можливості передового досвіду  методистів та викладачів вищої категорії, (кабінет заступника з НВР), де сконцентровані нормативні документи про освіту, зразки підручників, програми з базових дисциплін, матеріали з досвіду роботи кожного учителя, матеріали діяльності училищних методичних об’єднань та творчих груп, буклети учителів, науково-методична та психолого-педагогічна література, зразки оформлення училищної документації, матеріалів на різноманітні конкурси, технічні засоби (комп’ютер, копіювальна техніка) тощо.

В училищі працювали методичні об’єднання вчителів загальноосвітніх дисциплін,класних керівників та професійної підготовки. Результативною була робота всіх методичних об’єднань та груп. Учителі  та майстри в/н провели відкриті уроки, виховні заходи, ділились досвідом роботи по проблемах, зросла їх педагогічна майстерність. Внаслідок чого рівень навчальних досягнень учнів училища оцінюється хорошими показниками.

Учителі та майстри в/н училища йдуть в ногу з життям. Широко впроваджуються у практику інноваційні технології, суть яких полягає в тому, що навчання відбувається шляхом взаємодії всіх, хто навчається. З кожним роком нові інформаційні технології на уроках впроваджує все більше і більше педагогів училища.

У 2012-2013 навчальному році атестувалося 8 учителів та майстрів в/н. За результати атестації 1 учителю встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» , 1 -підтверджено кв. кат. «спеціаліст вищої категорії», 1– підтверджено педзвання «Учитель-методист» , 1 – присвоєно педзвання «Старший учитель», 2 – встановлено  ІІ кваліфікаційну категорію викладача , 2 майстра в/н підтвердили звання « майстер в/н I категорії.

Педагоги училища активно залучаються до роботи в обласних семінарах, засіданнях творчих та ініціативних груп, науково-практичних конференціях тощо. Так, на базі училища у жовтні 2012 року  було проведено на високому рівні обласний семінар  вчителів фізико-математичних дисциплін

До роботи у школі Школа молодого педпрацівника передового педагогічного досвіду було залучено 5 молодих працівників. Слухачі школи поглиблювали знання теоретичного матеріалу, знайомилися з методичними розробками досвідчених працівників, відвідували уроки, на практичних семінарах вчилися розробляти різні види індивідуальної роботи з учнями. Наставництво з боку досвідчених працівників, відвідання відкритих уроків, проведення експериментальних відкритих уроків також сприяло входженню молодого педагога в професію. Так на належному рівні було проведено відкриті уроки молодими викладачами Волковою Ю.А., Гуліною Ю.С.Таран М.В., Попович Г.Г. ,  майстром в/н Костюк А.В.

Також протягом  2012-2013 н.р.: прийняли участь в обласних , Міжнародних та Всеукраїнських конкурсах та олімпіадах  :

 • Міжнародний конкурс знавців української мови імені П.Яцика;
 • Всеукраїнському конкурсі учнівської творчості,присвяченого Шевченківським дням;
 • Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Т.Шевченка.
 • Всеукраїнській Інтернет-олімпіаді «Крок до знань 2013», де учень групи № 13/10 Лобко Р.зайняв III місце серед учнів профтехосвіти України.( викладач Гуліна Ю.С.)
 • Молоді педагоги Гуліна Ю.С. та Таран М.В. вибороли ІІІ місце в номінації ВПУ Національного туру Міжнародного конкурсу шкільних проектів з енергоефективності «Енергія і середовище – 2013»

На жаль, учні нашого училища не зайняли  призових місць на обласних конкурсах та олімпіадах.  Звичайно про це говорить низька якість знань учнів шкільної програми.  Результати участі учнів у обласних конкурсах розглядалися на засіданні методичної комісії, на основі цього розроблено заходи на наступний навчальний рік.

Педагоги  та майстри є активними учасниками ярмарки педтехнологій:  методичні  напрацювання викладачів та майстрів в/н побачили світ у друкованих виданнях газети «Обрій», журналі « Профтехосвіта»,

Інтернет порталі, взяли участь у створенні електронного підручника з основ дидактичного проектування електронних програмно-педагогічних засобів організований  Інститутом  інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України. . Альтернативою я вбачаю розміщення у наступному навчальному році статей учителів та майстрів в/н на офіційному веб-сайті училища.

Аналіз якісного складу та освітнього рівня педагогічних працівників училища дозволяють зробити висновок про можливість проведення навчально-виховного процесу на високому рівні.

 

Учні нашого навчального закладу прийняли участь в  Зовнішньому незалежному оцінюванні.

Щодо результатів тестування серед наших випускників ,то в цілому результати тестів відповідають рівню оцінювання в училищі. Середній бал по трьом  предметам з яких наші випускники тестувалися склав 6,3 бали, що є досить пристойним результатом.  Найкраще випускники справилися по предметам: українська мова та література , історії. Дещо гірші результати з фізики , математики . Звісно оцінювати роботу вчителів стосовно цих результатів не доцільно, адже на результати можуть впливати різні чинники: різна складність тестів, невелика кількість учасників з деяких предметів, але задуматись є над чим.

 

 

Виховна  та позакласна робота

У 2012-2013 навчальному році виховна робота в училищі була спрямована на виконання Закону України «Про освіту», Закону України «Про загальну середню освіту», Закону України «Про професіонально – технічну освіту»,Законів України «Про дорожній рух» «Про охорону здоров'я», Закону України «Про охорону дитинства», Комплексної програми профілактики злочинності, Концепції виховання дітей та молоді в національній системі освіти, Концепції громадянської освіти в Україні, Концепції превентивного виховання дітей та молоді, Закону України «Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення», Комплексної програми профілактики запобігання поширенню алкоголізму, наркоманії, токсикоманії та СНІДУ серед населення регіону.

Виховний процес нашого учбового закладу був спрямований на виконання наступних завдань:

 • формування особистих рис громадянина України, національної самосвідомості, любові до рідної землі, свого народу, мови, бажання працювати задля розвитку держави;
 • формування особистості майбутнього кваліфікованого робітника, для якого характерні почуття господаря, високий ступінь трудової активності, ініціативність та підприємливість;
 • розвиток індивідуальних здібностей та таланту учнів, залучати їх до художньої, технічної творчості та самодіяльного мистецтва;
 • прищеплення шанобливого ставлення до культури, звичаїв усіх народів, що населяють Україну;
 • виховання духовної культури особистості, створенню умов для вільного вибору нею світоглядної позиції;
 • утвердження принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, патріотизму, доброти, працелюбності,формування культури взаємин між учнями та взаємин між старшими;
 • виховання поваги до закону, формування правової культури молоді;
 • формування екологічної культури людини, гармонійних відносин з природою ;
 • створення умов для соціальної реабілітації педагогічно запущених учнів.

Виховна діяльність включала наступне :

 • Робота з педагогічними кадрами, сприяння та вдосконалення педагогічної майстерності;
 • Контроль за станом позаурочної виховної роботи
 • Організаційно – масова робота;
 • Громадське виховання;
 • Патріотичне, громадське виховання;
 • Морально – правове виховання;
 • Військово – патріотичне виховання;
 • Превентивне виховання;
 • Трудове виховання;
 • Художньо – естетичне виховання;
 • Екологічне виховання;
 • Формування здорового способу життя;
 • Фізичне виховання;
 • Професійно – орієнтацій на робота;
 • Соціальний захист учнів;
 • Розвиток учнівського самоврядування;
 • Планетарне виховання (формування євро інтеграційної свідомості; виховання толерантності;гендерне виховання)
 • Робота з батьками.
 • Загально училищні заходи;

Протягом навчального року питання виховної роботи розглядалось на нарадах при директорі:

 • «Аналіз відвідування учнями занять»;
 • «Про роботу з дітьми - сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування»;
 • «Про стан роботи з дітьми з групи «ризику»;
 • «Аналіз виховної роботи у групах»;
 • «Про проведення профорієнтаційної роботи в училищі»;
 • «Про організацію літньої зайнятості учнів»;
 • «Стан виховної роботи в гуртожитку».

Велика увага питанню виховній роботі приділялась на засіданнях батьківських комітетів, батьківських зборах; на засіданнях методичної комісії класних керівників; проводились оперативні наради класних керівників, майстрів виробничого навчання.

Класні керівники та майстри виробничого навчання ставили перед собою  вирішення таких виховних задач :

 • Згуртування  дитячого колективу;
 • Виховання поваги до себе і оточуючих;
 • Виховання культури поведінки та культури спілкування;
 • Профілактика здорового способу життя
 • Організація учбового самоврядування;
 • Забезпечення тісних контактів з батьками, залучення їх до суспільного життя групи та училища.

На початку навчального року було створено банк даних дітей, які потребують соціального захисту, опіки, складено соціальні паспорти груп, училища, вивчено стан охоплення учнів у гуртках, секціях у позаурочний час, проведено роботу по залученню учнів до них. Протягом року виявлено і проведено роботу з учнями, схильними до бродяжництва, та які мають девіантну поведінку. З ними проводилась психолого-педагогічна корекційна робота.

Всі класні керівники та майстри виробничого навчання приділяли велику увагу своїм учнівським колективам, індивідуальній роботі з учнями, пропаганді патріотичного, духовного , правового , морального та естетичного виховання підлітків,  здорового способу життя регулярно  проводились виховні години.

За цей період в училищі були проведені загально училищні заходи:

 • Свято Першого дзвоника;
 • Проведено перший урок «Шануймо незалежність України разом»;
 • Училищна спартакіада;
 • Вечір знайомств в гуртожитку;
 • Міс гуртожитку;
 • Святковий концерт присвячений Дню працівників освіти;
 • День Української писемності;
 • Лінійка - реквієм присвячена відкриттю меморіальної дошки старшому майстру Христову З.А.;
 • День Студента;
 • День пам’яті жертв голодомору  та політичних репресій;
 • Всесвітній День боротьби зі СНІДом;
 • Новорічний концерт;
 • Новорічний концерт в гуртожитку;
 • Звітний концерт художньої самодіяльності присвячений річниц Перемоги;
 • Тетянин День – День студента;
 • День Соборності та Свободи України;
 • День пам’яті Героїв Крут;
 • День виводу Військ з Афганістану;
 • День Святого Валентина – День закоханих;
 • Козацькі забави – присвячені Дню Захисника Вітчизни;
 • Святковий концерт присвячений Міжнародному Жіночому Дню;
 • День гумору;
 • День пам’яті Чорнобильської трагедії;
 • День Перемоги;
 • День пам’яті померлих від СНІДу;
 • Міжнародний День боротьби з тютюнопалінням;
 • Міс Училище – 2013;
 • Відкриття тижня професії електрогазозварник;
 • Відкриття тижня біології та хімії;
 • Шевченківські читання.

Протягом року були проведені тиждень правових знань, тиждень боротьби з курінням, тиждень боротьби зі СНІДом та Віч інфекцією, Регулярно учні училища випускали стіннівки присвячені пам’ятним датам.

Учні училища брали активну у таких доброчинних акціях:

 • «Серце до серця»;
 • «За чисте довкілля (прибиралась територія навколо корпусу училища, територія бази відпочинку «Меридіан»);
 • «Пташине царство Запоріжжя».

Велика увага приділялась ціннісному ставленню до людей, сім'ї, родини. Виховними досягненнями цього напрямку є знання та розуміння особистих, родинних, громадянських, національних та загальнолюдських цінностей, уміння співпрацювати з іншими, працювати в групі та колективі, уміння прощати та просити пробачення, єдність моральної свідомості та поведінки, єдність слова і діла.

Неабияку увагу приділяли екологічному вихованню учнів.

Виховними досягненнями цього напрямку є усвідомлення вихованцями себе як невід'ємної частини природи, взаємовідносин людини та природи, бережливого ставлення до природи. У зв'язку з цим проведено години спілкування «Відверто про необхідне», «Вода — джерело життя», «Про екологію рідного краю», випущено стіннівки на екологічну тему.

Протягом навчального року велась активна робота з соціального захисту учнів нашого учбового закладу. Так на 1 вересня в училищі навчалось 32 учня, які мали статус дитини – сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, з них 7 дітей сиріт та 25 дітей, позбавлених батьківського піклування. Крім того в училищі навчалось: дітей – інвалідів – 3 чоловіка, напівсиріт 102 чоловіка, дітей з малозабезпечених сімей 14 чоловік. З цим учнями велась індивідуальна робота соціальним педагогом, майстри виробничого навчання, класними керівниками та представниками адміністрації. Протягом навчального року було організовано відпочинок дітей – сиріт та дітей , позбавлених батьківського піклування на базі відпочинку «Буковель» 1 дитина, м. Бердянськ – 4 дитини. При підтримці міжнародного благодійного фонду «Набат» 2 учнів оздоровились у м. Бостон в США.

Однією з проблем у навчальному закладі є схильність учнів до правопорушень. Особливе занепокоєння викликають учні із числа дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Створено цілу систему профілактичної роботи.

Морально-правове виховання учнів училища реалізовувалося через проведення тижня правової освіти , Всеукраїнського тижня права , тижня історії та правознавства, конкурсу плакатів та малюнків „Права очима дітей", проведення тематичних виховних годин:

 • Права дитини;
 • Особливості адміністративної та кримінальної відповідальності неповнолітніх»;
 • Проти насилля в сім’ї;
 • Стосунки між однокласниками в учнівському колективі.

Проводяться заходи на виконання Державної програми «Репродуктивне здоров’я нації на період до 2015 року» , а саме: випускаються стіннівки, оформлено інформаційний стенд, проводяться виховні години на яких пропагують здоровий спосіб життя.

В училищі постійно ведеться робота з попередження расизму та ксенофобії, виховання толерантного відношення до людей.

Проводиться індивідуальна робота з учнями. які стоять на внутрішньому обліку, за кожним з них закріплений класний керівник, майстер виробничого навчання , який тричі на рік звітує про свою роботу з учнем. На кожного учня заведена картка профілактичної роботи, в якій фіксується робота, яка проведена з учнем. Дані про проведену роботу з учнем подаються у службу у справах дітей.

Важливе місце в освітньому та виховному процесах нашого навчального закладу займає бібліотека.

Головна мета роботи бібліотеки - навчити дітей раціональним прийомам роботи з книгою, пошуку та аналізу матеріалу, прищепити вміння і навички інформаційного забезпечення навчальної діяльності. Навчитися швидко реагувати на зміни, критично мислити, шукати і переробляти необхідну інформацію

За звітний рік проведено роботу до ювілейних дат, так були підготовлені наступні виставки:

 • 175 років тому (1837) відбулася дуель А.С. Пушкіна з Дантесом на Чорній річці;
 • 3 січня 120 років з дня народження Толкіна (Толкієна) (1892-1973), англійського письменника, філософа, історика мови, автора чарівних казок «Хоббіт», «Володар кілець»;
 • 125 років з дня народження Леся Курбаса (повністю - Олександр-Зенон Степанович) (1887-1937), українського режисера, актора, драматурга, публіциста, перекладача;
 • 9 березня - день народження П.Р. Шевченка (1814-1861), українського поета, художника, філософа;
 • 170 років з дня народження Н.В. Лисенко (1842-1912), українського композитора, етнографа, піаніста, громадського діяча;
 • Молодь за здоровий спосіб життя;
 • Хочеш довго жити - кидай палити;
 • День здоров’я, фізичної культури та спорту.

В бібліотеці працюють постійно діючі книжкові виставки на теми:

 • Книги - ювіляри 2011-2012 роки;
 • Здоровий спосіб життя;
 • Нові надходження;
 • Весняна капель.

Також робилися добірки літератури до Дня матері, до Дня космонавтики, Нового року, до свята 8 березня, до Дня Перемоги, до Тетяниного дня, до Дня знань, Дня козацтва, Дня Незалежності, а також на тему «Здоров'я, мама, родина», «Трагедія Чорнобиля», «СНІД не спить», «Край наш Запорізький» і т.д.

Постійно проводилися рекомендаційні бесіди про читання книг, про збереження книг, про дбайливе ставлення до бібліотечних книг і журналів. Надавалася допомога викладачам у проведенні загальноучилищних заходів, класних та батьківських зборів і педрад, у підготовці до конкурсів.

Протягом навчального року велась робота за програмою «Пізнай свою країну». Для кращих учнів училища, а саме учнів, які приймають активну участь в громадському та спортивному житті училища та для дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування протягом року було організовано екскурсії по м. Запоріжжю та до м. Дніпропетровськ.

Протягом року були оформлені виставки до ювілеїв відомих діячів культури і мистецтва згідно з календарем знаменних дат. А також були проведені такі книжкові виставки: «Перед ім'ям твоїм, учитель...», присвячена Дню вчителя, «Біда, Чорнобиль, людина», «Пити - здоров'ю шкодити», «Цей День перемоги..», «Молодь та здоровий спосіб життя», «Бабин Яр», «День Європи» і т.д.

До Дня захисника Вітчизни була проведена виставка, надавалася допомога у підготовці до святкування Дня Перемоги, були знайдені цікаві матеріали про Парад Перемоги 1945 року.

Виховний процес в гуртожитку проводять 2 вихователя.

За 2012-2013  навчальний рік в гуртожитку ліцею були проведені такі організаційні заходи:

 • збори учнів, які мешкають в гуртожитку, на якому учні ознайомились з Правилами поведінки в гуртожитку та розкладом дня. Були обрані члени Ради гуртожитку;
 • один раз на місяць проводиться Засідання Ради гуртожитку, на яких розглядаються різні важливі питання: господарчі, дисциплінарні та організаційні;
 • регулярно проводяться виховні бесіди на правову тематику, про здоровий спосіб життя та інші.

Екологічне та трудове виховання втілюється в життя через розведення квітів в кімнатах мешканців, прибиранні прилеглої території, проведення санітарних днів по середах та п’ятницях . За прибиранням кімнат слідкують і самі учні, а не тільки вихователі.

Ведеться велика та продуктивна робота з впровадження здорового способу життя та занять спортом. Так в училищі працюють такі спортивні секції:

 • Міні-футбол;
 • Баскетбол;
 • Волейбол;
 • Настільний теніс;
 • Шахи;
 • Стрітбол.

На протязі навчального року були проведені загально училищні заходи:

 • спортивне свято, присвячене відкриттю спартакіади училища у вересні 2012 р.
 • змагання «А ну-мо,хлопці!» у лютому 2013р.
 • День здоров’я, який проводився в червні 2013року на базі відпочинку «Меридіан».

3гідно календаря спортивно-масових заходів обласного комітету збірні команди училища приймали участь у змаганнях з міні-футболу , де посіли II місце, шахів І місце, шашок II місце, волейболу, стрітболу, настільного тенісу.

У січні та березні місяці 2013р. проводились товариські спортивні зустрічі з волейболу з командами Авіаційного коледжу та командами шкіл №77,№85.

У березні та червні місяці 2013р. організовані та проведені «Дні здоров'я» з виїздом на базу відпочинку «Меридіан».

Збірна команда училища у травні місяці приймала участь в традиційних змаганнях «Козацькі розваги».У червні місяці збірна команда училища у кількості 20 осіб приймала участь у проведенні «Дня Олімпійського бігу», 6 учасників змагань посіли призові міста.

Всього у змаганнях обласної спартакіади прийняли участь 80 учнів. У вересні місяці проводився тиждень фізичної культури та спорту. Розпочався він спортивним святом присвяченим відкриттю спартакіади училища. У спортивному святі прийняли участь учні І курсу:всього 80 учнів. Також у вересні-жовтні проводилась першість училища з міні-футболу. Приймали участь команди всіх груп - всього 120 учнів. Переможцем змагань стала команда групи №14/09.

Першість училища з шахів проводилась у листопаді місяці. В змаганнях прийняли участь представники 10 груп - всього 40 учнів. Переможці змагань увійшли до складу збірної команди училища , яка приймала участь в змаганнях обласної спартакіади.

У листопаді-грудні проводилась першість училища з баскетболу. В цьому виді змагань взяли участь 5 команд : 50 учнів.

Команда працівників училища у кількості 12 чоловік прийняла участь в змаганнях обласної спартакіади серед працівників ПТНЗ. Викладач Таран М.В, зайняла І місце у змаганнях з шахів.

В училищі організовано фанклуб гандбольної команди «Мотор». Учасники фанклубу регулярно відвідують спортивні змагання за участі улюбленої команди. За період існування клубу спортивний клуб «Стріла» видали комплекти спортивної форми учням – вболівальникам. Починаючи з вересня 2012 року учні разом з командою відвідали такі міста : Одеса, Луганськ, Полтава, Бровари та Луганськ.

Під керівництвом бібліотекаря учнівське самоврядування кожного місяця випускає училищну газету «Моторчик», в якій висвітлюються основні події громадського життя училища , спортивне життя та цікава інформація для учнів. Представники учнівського самоврядування приймають активну роботу в засіданнях стипендіальної комісії, штабу з профілактики правопорушень.

У цьому навчальному році було оновлено стенди Державна символіка, наш вернісаж, скарбниця здоров’я, спортивне життя, моя Україна,правовий куток для учнів, конвенція ООН про права дитини. Оформлено інформаційний – рекламний щит при в’їзді в училище. Було виготовлено та встановлено стенди «Наше базове підприємство».

З метою більшої зацікавленості та любові до обраної професії в училищі було проведено конкурс презентацій «Моя професія – моя гордість». Кращі презентації груп та професій було роздруковані та використовуються в роботі приймальної комісії. Протягом начального року учні та працівники училища приймали участь у міських ярмарках професій. Було проведено «Дні відкритих дверей» для учнів шкіл та їх батьків, проводились тижні професій. В квітні 2013 року агітбригада професійної спрямованості училища, прийняла участь у обласних змаганнях агітбригад ПТНЗ.

В цьому навчальному році учні нашого навчального закладу досягли високих результатів як в училищних конкурсах так і в Всеукраїнських а саме:

 1. В обласній виставці – конкурсі з декоративно – ужиткового і образотворчого мистецтва  «Знай і люби свій край» вишивка «Букет України» виконана ученицею групи №8/11 Гринь Наталею та поробка з тістопластики «Домовичок Панас» посіли 1 місця у своїх номінаціях.
 2. Діюча модель літака , яку виконали учні групи №15/12 під керівництвом майстра Мунтяна Ю.Г. Посіла перше місце та приймала участь у Всеукраїнській виставці технічної творчості у м. Київ. Також у цій виставці було виставлено діючу модель настільного свердлувального верстату.
 3. Учні нашого закладу Бездєнєжних С.С. група 17/12 та Протасов Андрій група 15/12 були відзначені грамотами за участь в обласному конкурсі «Нащадки Переможців».
 4. Бібліотекар Попович Г.Г. подяку обласного молодіжного центру Акцент за великий внесок в розвиток учнівських медіа.
 5. Викладачі Гуліна Ю.С. та Таран М.В. посіли третє почесне місце в Національному турі Міжнародного конкурсу шкільних проектів з енергоефективності «Енергія середовища».
 6. Такі учні як Іванов О. група 13/10, Мірошник Л. група 13/10, Таран М. та Беседіна О. група 16/12, Балабанов В. та Балабанов С. група 1/11 отримують обласну стипендію «Матеріальна підтримка обдарованої молоді».

 

 

ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Готуючись до 2012-2013 навчального року були виконані наступні ремонтні роботи в училищі:

1. В начальному корпусі: в кабінеті № 28 (викладач Єговцева О.В.), в кабінеті № 37 (Викладач Землянська С.І.), в кабінеті № 38 (викладач Гуліна Ю.С.) виконано косметичний ремонт. В кабінеті № 23 (викладач Захаренко Г.С.) встановлені панелі з ламінату. В коридорі 2-го поверху пофарбована підлога.

2. В навчально-виробничих майстернях:

 • закінчили ремонт коридору біля зварювальних майстерень(майстри в/н Фещук Г.В., Бабець М.М.)
 • в сан.вузлах пофарбована підлога (прибиральниця Щербаха М.М.)

3. В загально-побутовому корпусі:

2013-10-24