Наші друзі

Besucherzahler
счетчик посещений

 

 

69081, вул. Панфьорова, 146-А

Зв′яжiться з нами

Приймальна директора (061) 7096869
Електрона адреса: zvpym@ukr.net
Facebook: @motorobudivnyk
Instagram: @motorostroitel
Електрона адреса: zvpym@ukr.net
Приймальна комiсiя (061) 7096867
Гуртожиток (061) 7096865

Звіт директора Державного навчального закладу «Запорізьке вище професійне училище «Моторобудівник» Базь Олександра Станіславовича перед колективом і громадськістю про підсумки роботи в 2019-2020 навчальному році

  
2020-07-01

Звіт директора Державного навчального закладу «Запорізьке вище професійне училище «Моторобудівник» Базь Олександра Станіславовича перед колективом і громадськістю про підсумки роботи в 2018-2019 навчальному році

 
2019-09-16

Звіт директора Державного навчального закладу «Запорізьке вище професійне училище «Моторобудівник» Базя Олександра Станіславовича перед колективом і громадськістю про підсумки роботи в 2017-2018 навчальному році

   
2019-09-16

Запрошення на звітні збори керівника закладу!
2018-06-12

Звіт директора Державного навчального закладу «Запорізьке вище професійне училище «Моторобудівник» Базя Олександра Станіславовича перед колективом і громадськістю про підсумки роботи в 2016-2017 навчальному році

     
2019-09-16

Щорічний звіт за 2013-2014 н.р

Щорічний звіт

директора Єрмакова М.А.

перед загальними зборами колективу

Державного навчального закладу

«Запорізьке вище професійне училище « Моторобудівник»»

за 2013-2014 н. р.

 

Шановні присутні!

Закінчився навчальний рік і тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу нашого училища , оцінити діяльність директора на посаді протягом 2013-2014 навчального року.

Відповідно до п. 10.21. контракту між мною та Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України я повинен провести щорічний звіт про виконання умов контракту перед Міністерством освіти і науки України та загальними зборами трудового колективу училища з питань, що відносяться до вашої компетенції, як органів громадського самоврядування, а також з питань дотримання в училищі законодавства України про працю, нормативно – правових актів Міністерства освіти і науки України, порядку обслуговування і використання спеціальних коштів, укладання договорів оренди нерухомого майна, вжиття заходів щодо погашення заборгованності з оплати праці, орендної плати та дотримання порядку здійснення розрахунків.

Виконання Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» в частині запобігання проявів корупції в навчальному закладі; заходів протидії фактам порушення прав учнівської молоді на доступність та безоплатність освіти, хабарництву та зловживань у професійно-технічному навчальному закладі.

Звітування керівників здійснюється з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління освітою, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у навчальних закладах, що базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації.

За звітний період грубих порушень вимог охорони праці, трудової дисципліни не було.

Все це загальна картина роботи училища, а тепер поговоримо про конкретні дії.

 

1. В першу чергу  розглянемо виконання програми розвитку навчального закладу та результати інноваційної діяльності за 2013-14 навчальний рік.

Виконано:комп’ютеризація навчального процесу, модернізація обладнання; інтернетизовано майстерні, кабінети теоретичного навчання, бібліотеки, розробка та застосування електронних засобів навчання; збільшення надходжень спец коштів від виробничої діяльності; оснащення навчальних кабінетів та виробничих майстерень наочними матеріалами, використання інноваційних технологій у навчально-виробничому процесі; підвищення якості підготовки учнів училища; ліцензування нових професій.

2.Стан організації навчально-виробничої роботи, додержання вимог державних стандартів освіти.

Підготовка ведеться згідно з затвердженими робочими навчальними планами для підготовки кваліфікованих робітників з професій, на які є ліцензії, плани складені на підставі Державних стандартів професійно технічної освіти. Щороку розробляється та затверджується план роботи на навчальний рік, графік навчального процесу, планується перспективний план заробітку навчального закладу. Складаються графіки проведення ДКА та ПА. Розглядаються питання співпраці з підготовки незанятого населення. Тижневе навантаження учнів (слухачів) не більше 36 годин при денному навантаженні, не більше 8 академічних годин теоретичного навчання й 6 годин виробничого навчання.

3. Результати державної атестації навчального закладу.

Навчальний заклад віднесений до державних професійно-технічних навчальних закладів третього атестаційного рівня (свідоцтво про атестацію серії РД № 000480 від 27.05.2008 р.), що здійснює підготовку робітників високого рівня кваліфікації, як правило, з числа випускників загальноосвітніх навчальних закладів. Термін останньої атестації навчального закладу - 02.03.2006.

4. Результати перевірок, проведених Державною інспекцією навчальних закладів України, місцевими органами управління освітою та іншими органами державного нагляду (контролю) за 3 роки.

Відповідно до плану Фонду соціального страхування з тимчасовою втратою працездатності була проведена перевірка навчального закладу в 2013 році. Результати перевірки: без зауважень.

5. Додержання вимог щодо роботи забезпечення безпечних та нешкідливих умов навчання.

Щороку затверджуєтеся «Акт готовності навчального закладу до нового навчального року».

Використання засобів індивідуального захисту на уроках виробничого навчання в майстернях закладу, контроль розробки та перегляду інструкцій з охорони праці, контроль проведення інструктажів з охорони праці, проведення паспортизації навчальних кабінетів та навчально-виробничих майстерень, контроль додержання температурного режиму в навчальних кабінетах та навчально-виробничих майстернях.

6. Підсумки моніторингу роботи з педагогічним колективом та іншими працівниками навчального закладу.

Розроблено та апробуються: критерії оцінювання роботи майстрів виробничого навчання, викладачів, заступників директора; роботи учнівського самоврядування; відвідування учнями занять теоретичного та виробничого навчання.

Впроваджена система контролю за відвідування майстрами виробничих ділянок на підприємстві.

Посилений контроль за використанням ресурсів при проведенні виробничого навчання.

7.Ефективність взаємодії з громадськими організаціями та органами учнівського самоврядування.

Постійна взаємодія з асоціацією «Профтехшколи Запоріжжя», з організацією Червоного хреста, з радою ветеранів АО «Мотор Січ», Профкомом АО «Мотор Січ» , молодіжним комітетом АО «Мотор Січ» , благодійною організацією «Культурно – освітній центр «Нова Надія», міжнародний благодійний фонд «Набат», Міжнародним благодійним фондом «Маяк" та іншими волонтерськими організаціями

8. Додержання педагогічної етики, моралі.

При роботі з підлеглими та учнями додержуюсь норм моралі та педагогічної етики. Професійні, ділові та організаційні якості поєдную з морально-етичними. В стосунках з підлеглими намагаюсь бути коректним, гуманним, чуйним, справедливим та відповідальним. Конструктивно сприймаю критику.

9.Робота з роботодавцями, працевлаштування випускників (за 2013-2014 рр.). Спільні заходи, які проводяться за участю роботодавців.

Шляхи покрашення ситуації.

Працевлаштування 2013-2014 навчальний рік

Показники 2013-2014
Випуск - всього 158
з них: працевлаштовано 151
направлені на навчання -
непрацевлаштовано – всього  
з них за причинами:  
призов на військову службу  
декретна відпустка  
зміна місця проживання  
хвороба  
Частка працевлаштованих учнів з числа випускників, % 100%

Спільні заходи, які проводяться за участю роботодавців: екскурсії на АТ «МОТОР СІЧ», екскурсії краєзнавчі з робітниками АТ «Мотор Січ», спільно з АТ «МОТОР СІЧ» та ЦЗ проведено профорієнтаційну програму «Стань професіоналом»; учні навчального закладу брали участь в фахових конкурсах які проводились на підприємствах за професіями «Слюсар-інструментальник», «Токар»; учні навчального закладу брали участь в спортивних змаганнях за цехи, в яких проходять виробниче навчання та виробничу практику; робота в молодіжному руху підприємства АО «Мотор Сич»

10. Аналіз контингенту учнів

Навчальний рік 2013-2014
Контингент учнів 491

Сироти та ПБП

35
Діти - інваліди 5
Чорноб. 1
Діти з малозабезпечених сімей 4
Діти з багатодітних сімей 33
Неповна сім’я 48
Учні які мають дітей 1
Батьки інваліди 5

11.Виконання плану набору. Кількість відрахувань учнів.

План набору

Навчальний рік 2013-2014
План набору 210
Виконання набору 171 (81.4%)

Відрахування 2013-2014 н.р.

Причини відрахування 2013-2014н.р.
Самовільно покинуло навчання 5
Перехід на навчання до школи -
Переведення до іншого навчального закладу -
У зв’язку зі смертю -
У зв’язку з призовом на військову службу -
У зв’язку з набранням законної сили вироку суду 1
За сімейними обставинами 2
За власним бажанням -
За станом здоров’я 1
У зв’язку зі зміною місця проживання 4
Разом 13
У відсотках до загальної кількості учнів, % 2.65

12. Пройшли курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників в 2013 році - Козловська А.М., Лігун Л.Ф.,

Малова О.В., Землянська С.І, Тарасенко С.С., Гутніков О.І., Бездєнєжних Л.В., Шульга В.Ф., Захаренко Г.С.; 2014 році - Золотоверхов С.О., Єговцева О.В., Фандєєва С.О.

13. Пройшли стажування з грудня 2013 по квітень 2014 н.р. на базі АТ « Мотор Січ»,спільно з МТУЦ АТ «Мотор Січ», без відриву від роботи, були створені навчальні курси підвищення кваліфікації для майстрів в/н та викладачів спецтехнології училища за їх фахом на яких вони вивчали сучасне машинобудівне обладнання, пристрої, прогресивні технології, ознайомились з досвідом роботи передовиків і новаторів виробництва (Захаренко Г.С., Решетова В.В., Левченко М.О., Таран М.В., Шульга В.Ф., Валюх Т.І., Соліло М.В., Кравченко І.В., Дядьков В.В., Тарасенко С.С., Золотоверхов С.О., Сичевська Л.М., Лігун Л.Ф., Калиновський Е.В., Похилюк Г.М., Фещук Г.В., Костюк А.В., Пульковська В.О., Малова О.В., Гутніков О.І., Сичевська К.О., Бездєнєжних Л.В.)

14. Пройшли курси з охорони праці Єрмаков М.А., Левченко М.О.

15.На базі нашого навчального закладу було проведено обласні:

 • семінар-практикум викладачів іноземної мови;
 • фізичного виховання.

16.Проведені конкурси професійної майстерності серед учнів училища за наступними професіями:

 • електрогазозварник;
 • токар.

17. Згідно з наказами Запорізької державної адміністрації «Про організацію масової методичної роботи з педагогічними працівниками ПТНЗ Запорізької області на 2013-14р.» брали участь у семінарах-практикумах:

 • викладачів фізико-математичних дисциплін;
 • викладачів інформатики;
 • викладачів суспільних дисциплін;
 • викладачів укр. мови та літератури;
 • викладачів хімії та біології;
 • викладачів предмета «Фізична культура»;
 • викладачів світової літератури;
 • бібліотекарів;
 • працівників машинобудівного профілю;
 • викладачів іноземної мови;
 • голів методичних об'єднань кл. керівників;
 • інженерів з охорони праці;
 • вихователів гуртожитку;
 • ст. майстрів;
 • заст. директорів з НВР;
 • заст. директорів з ВР;
 • заст. директорів з НР.

та обласних олімпіадах з математики - 7 місце; фізики - 9 місце; іноземної мови – 12; Всеукраїнському конкурсі учнівської та студентської молоді в номінації «Література» - 9 місце; Всеукраїнській Інтернет олімпіаді з хімії - 3 місце.

18. Проведено 18 поетапних атестацій, яким підлягало 274 учні,

19. Проведено 10 державних кваліфікаційних атестацій, випуску підлягало 158 учнів, дипломи державного зразка отримали 158 учнів, з яких 8 з відзнакою.

20. Робота в навчальних майстернях, перспективи розвитку виробничої діяльності в майстернях та на виробництві.

На початку навчального року було укладено 2-х сторонній договір з АТ «Мотор Січ» на проведення виробничої практики на підприємстві з 18 учбовими групами на період з 02.09.по 30.06.2014 учбового року. В цьому договорі чітко визначено систему оплати виробничого навчання та виробничої практики учням в термін проходження практики-50% заробітку учнів відраховується в училище,крім учнів(дітей-сиріт),яким нараховується 100% заробітної платні.

Згідно навчальних планів учбових груп було розроблено розрахунки фонду приведеного часу на 2013-2014 н. р.; 6 годин - виробниче навчання, 7 годин виробнича практика,а також розроблено в училищі плани заробітків учнів щоквартально на 2013-2014 н.р. з розрахунку -35грн.на одного учня за один день практики.

Постійно, на протязі учбового року,проводились заходи, щодо збереження використання електроенергії, економі і використання матеріалу,металів,бережливому ставленню до інструменту,та правильній експлуатації і догляду за обладнанням в учбових майстернях та класах; було відремонтовано 120 шт. слюсарних молотків, 40 напильників, відремонтовано 2 токарні верстати,1 фрезерний, замінено двигун в вертикально-свердлильному верстаті.

На протязі навчального року в електрогазозварювальній, електромонтажній та токарних майстернях зроблені стенди зі зразками металів, матеріалів, проводів, електроприладів з характерними видами браку,а також зразковим інструментом,шаблонами по всім професіям яким навчаються учні.

На початку вересня 2013р.розроблено план оновлення матеріальної бази училища та підготовлена токарна і фрезерна майстерні для проведення,згідно 2-х стороннього договору між училищем та підприємством АТ «Мотор Січ» курсів підготовки фахівців для АТ «Мотор Січ» за професією «токар», «фрезерувальник».( кількістю 55 чоловік).

На початку навчального року,разом з інженером з охорони праці, розроблено план заходів по поліпшенню питань з охорони праці при проведені занять в учбових майстернях,розроблені нові інструкції з ОП за всіма професіями, які атестовані в учбовому закладі.

Щомісяця адміністрація та уповноважена комісія проводить огляд технічного стану виробничого обладнання, робочих місць і інструменту в учбових майстернях,інструментальній складовій з виставленням оцінок та наданням відповідного наказу по училищу.

Протягом учбового року,в якості надання шефської допомоги, для поліпшення роботи в учбових майстернях,підприємством АТ «Мотор Січ» було надано: вимірювальний, ріжучий, свердлильний інструмент, 3-х кулачковий токарний патрон, понижаючи трансформатори напруги, а також балони вуглекисневого гасу, кисню, аргону, ацетилену, керосину, мастильнооохолоджуючої рідини для токарних та фрезерних верстатів—всі ці заходи значно поліпшили роботу в майстернях.

На протязі року активно брали участь в житті робочих колективів підприємства АТ «Мотор Січ» і наші учні; це участь в оглядах-конкурсах художньої самодіяльності, де наші учні займали призові місця.

На протязі учбового року майстрами в/н проводились додаткові заняття з учнями, які були відсутні або слабо засвоїли пропущені уроки виробничого навчання по темам, згідно учбового плану.

На початку навчального року було зроблено графік проведення відкритих уроків майстрами в/н; з вересня 2013 по лютий 2014 н.р., було проведено 5 відкритих уроків майстрами перших курсів. Після кожного відкритого уроку проводились методичні наради та проводився поглиблений аналіз уроку виробничого навчання з наданням методичних рекомендацій.

Згідно плану методичної роботи продовжила свою роботу «Школа молодого майстра в/н»

Згідно з наказом науково-методичного центру профтехосвіти у Запорізькій області «Про створення конкурсного учбового фільму» УРОК МАЙСТРА», в травні місяці 2014року на базі училища було створено навчальний фільм «Урок майстра в ДНЗ «Запорізьке ВПУМ». За підсумками проведеного обласного конкурсу - наш навчальний фільм зайняв перше місце в Запорізькій області,та був направлений до участі у Всеукраїнському конкурсі навчальних фільмів.

21. Структура методичної роботи складається із взаємопов’язаних та взаємодіючих елементів, які відповідають цілям і завданням та втілюються у різних формах, методах і засобах. Методична робота здійснюється як колективна, так і індивідуальна. Колективні форми методичної роботи використовуються з метою вироблення єдиного підходу до вирішення певних проблем, обговорення актуальних питань організації навчально-виховного процесу. В цьому навчальному році колектив училища продовжив працювати над методичною темою училища «Впровадження інноваційних освітніх технологій у навчально-виробничий процес з метою формування і розвитку всебічно розвиненої особистості як запоруки побудови демократичного стабільного толерантного суспільства». Однією з форм колективної роботи є методичні комісії. Згідно з наказом по училищу № 333/01-01 від 30.08.13 р. «Про навчально-виробничу та методичну роботу» в училищі створено 5 методичних комісій. Кожна комісія складає план роботи на рік, місяць, ведуться протоколи. Згідно з планом роботи училища проводяться предметні тижні з предметів та професій. Багато уваги було приділено комплексно-методичному забезпеченню предметів та професій, поновлені паспорти комплексно-методичного забезпечення предметів та професій. Учні нашого училища брали участь у Всеукраїнському конкурсі учнівської творчості, присвяченому Шевченківським дням, Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді ім. Тараса Шевченко, XІІ Міжнародному конкурсі з української мови ім. Петра Яцика, обласних олімпіадах учнів ПТНЗ.

В училищі створена атмосфера зацікавленості для кожного педагога, сприятлива робоча атмосфера, яка дозволяє вдосконалювати його професіоналізм. В цьому навчальному році атестувалось 9 педпрацівників, що складає 20,5 % ві загальної кількості:

Якісний склад педагогічних працівників доводить високий рівень педагогічної майстерності. За період 2011-2013 н.р. збільшилася кількість працівників з вищою освітою на 3 особи та збільшилась частка працівників з неповною вищою та професійно-технічною освітою (на 4 особи):

Педагогічний стаж до 10 років мають 21.3 % педагогічних працівників (13 осіб), від 10 до 20 років – 31,1% (14 особи), понад 20 років –68.8% (31 осіб), що свідчить про достатньо високий рівень фахової майстерності.
2014-06-25

Щорічний звіт за 2012-2013 н.р

Щорічний звіт

директора Єрмакова М.А.

перед загальними зборами колективу

Державного навчального закладу

«Запорізьке вище професійне училище «Моторобудівник»»

за 2012-2013 н.р.

 

Шановні присутні!

Закінчився навчальний рік і тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу училища , оцінити діяльність директора на посаді протягом 2012-2013 навчального року.

 

Відповідно до п. 10.21. контракту між мною та Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України я повинен провести щорічний звіт про виконання умов контракту перед Міністерством освіти і науки України та загальними зборами трудового колективу училища з питань, що відносяться до вашої компетенції, як органів громадського самоврядування, а також з питань дотримання в училищі законодавства України про працю, нормативно – правових актів Міністерства освіти і науки України, порядку обслуговування і використання спеціальних коштів, укладання договорів оренди нерухомого майна, вжиття заходів щодо погашення заборгованності з оплати праці, орендної плати та дотримання порядку здійснення розрахунків.

Виконання Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» в частині запобігання проявів корупції в навчальному закладі; заходів протидії фактам порушення прав учнівської молоді на доступність та безоплатність освіти, хабарництву та зловживань у професійно-технічному навчальному закладі.

Звітування керівників здійснюється з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління освітою, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у навчальних закладах, що базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації .

  

 

Професійно-практична підготовка за 2012-2013 н.р.

Навчально-виробничий процес у 2012-2013 навчальному році здійснювався відповідно до  плану роботи на2012-2013н.р. і був спрямований на реалізацію змісту і завдань ступеневого навчання згідно з державними стандартами професійно-технічної освіти України та вимогами ринку праці.

 

Напрями професійно-технічної освіти. Аналіз контингенту учнів

Згідно Ліцензії МОН, молоді та спорту України АД№ 041406 навчальний заклад має право вести професійну підготовку кваліфікованих робітників за 12 професіями, 4 з яких інтегровані і 2 ступеневого навчання 2 професії.

 

В 2012/2013н.р. професійна підготовка і навчання здійснювались за 10-ма професіями.

СПТУ:

 • Верстатник широкого профілю. Оператор верстатів з програмним керуванням
 • Електрогазозварник ; слюсар з механоскладальних робіт
 • Електрогазозварник ; електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах; контролер зварювальних робіт
 • Слюсар складальник двигунів

ТУ:

 • Слюсар інструментальник
 • Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування
 • Токар
 • Контролер верстатних та слюсарних робот.

 

Контингент учнів на 01.05.2013 р. становив 416 учня, oрієнтовний перехідний контингент на 2013-2014 н.р. 350 учня.

У 2012-2013 році були випущені  учні за професіями

СПТУ (з отриманням середньої освіти):

 • Верстатник широкого профілю, Оператор з ПК
 • Електрогазозварник. Електрогазозварник на автоматичних та напівавтоматичних апаратах.
 • Слюсар складальник двигунів

ТУ:

 • Токар
 • Слюсар інструментальник

Втрата контингенту за 2012/2013 н.р. склала 15учнів груп за держзамовленням

Згідно річного плану роботи у навчальному закладі у були проведені предметні тижні:

 • Верстатних професій
 • Газоелектрозварювальних професій
 • Слюсарних професій

У 2012-2013 навчальному році викладачі спецдисциплін та майстри в/н приймали участь в обласних семінарах практикумах та підвищення кваліфікації

Брали участь у обласних конкурсах:

 • серед ПТНЗ на кращій навчальний фільм з професії результатом якого було здобуття 8 –го місця серед ПТНЗ області. У створенні навчального фільму брали участь учениці 16/12 групи, майстри та викладачі спецдісциплин.

Проведено 8 Державних кваліфікаційних атестацій, за результатами яких дипломи державного зразка отримали 153 учня, з яких 12 з відзнакою.

Проведено 17 поетапних атестацій, в яких приймали участь 431 учень.

На кінець навчального року в училищі перехідний контингент складає 350 учнів.

За 2012-2013 н.р наш заклад підготував 3 групи незанятого населення за професією «Токар» та 1 групу за професією «Фрезерувальник» загальна кількість 92 особи , а також 6 учнів з числа незанятого населення за договорами з Центрами зайнятості міста.

 

24.10.2012 Відбулося Відкриття меморіальної дошки старшому майстру ДНЗ «Запорізьке ВПУ «Моторобудівник» Христову Зіновію Афанасійовичу

 

Навчально-методична робота

В училищі  діє певна система методичної роботи.  Вже не один рік педколектив працює над проблемою «Впровадження  інноваційних освітніх технологій у навчально-виробничий процес з метою формування і розвитку всебічно розвиненої особистості як запоруки побудови демократичного стабільного толерантного суспільства». Керівництво методичною роботою здійснювала методична рада.

До реалізації завдань методичної роботи активно залучаються вчителі, які мають педагогічні звання та вищу кваліфікаційну категорію. Вони є керівниками училищних методичних об’єднань, творчих груп, наставниками молодих учителів. За їх активної участі проходять предметні тижні, методичні засідання тощо. В організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами училища результативно використовуються можливості передового досвіду  методистів та викладачів вищої категорії, (кабінет заступника з НВР), де сконцентровані нормативні документи про освіту, зразки підручників, програми з базових дисциплін, матеріали з досвіду роботи кожного учителя, матеріали діяльності училищних методичних об’єднань та творчих груп, буклети учителів, науково-методична та психолого-педагогічна література, зразки оформлення училищної документації, матеріалів на різноманітні конкурси, технічні засоби (комп’ютер, копіювальна техніка) тощо.

В училищі працювали методичні об’єднання вчителів загальноосвітніх дисциплін,класних керівників та професійної підготовки. Результативною була робота всіх методичних об’єднань та груп. Учителі  та майстри в/н провели відкриті уроки, виховні заходи, ділились досвідом роботи по проблемах, зросла їх педагогічна майстерність. Внаслідок чого рівень навчальних досягнень учнів училища оцінюється хорошими показниками.

Учителі та майстри в/н училища йдуть в ногу з життям. Широко впроваджуються у практику інноваційні технології, суть яких полягає в тому, що навчання відбувається шляхом взаємодії всіх, хто навчається. З кожним роком нові інформаційні технології на уроках впроваджує все більше і більше педагогів училища.

У 2012-2013 навчальному році атестувалося 8 учителів та майстрів в/н. За результати атестації 1 учителю встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» , 1 -підтверджено кв. кат. «спеціаліст вищої категорії», 1– підтверджено педзвання «Учитель-методист» , 1 – присвоєно педзвання «Старший учитель», 2 – встановлено  ІІ кваліфікаційну категорію викладача , 2 майстра в/н підтвердили звання « майстер в/н I категорії.

Педагоги училища активно залучаються до роботи в обласних семінарах, засіданнях творчих та ініціативних груп, науково-практичних конференціях тощо. Так, на базі училища у жовтні 2012 року  було проведено на високому рівні обласний семінар  вчителів фізико-математичних дисциплін

До роботи у школі Школа молодого педпрацівника передового педагогічного досвіду було залучено 5 молодих працівників. Слухачі школи поглиблювали знання теоретичного матеріалу, знайомилися з методичними розробками досвідчених працівників, відвідували уроки, на практичних семінарах вчилися розробляти різні види індивідуальної роботи з учнями. Наставництво з боку досвідчених працівників, відвідання відкритих уроків, проведення експериментальних відкритих уроків також сприяло входженню молодого педагога в професію. Так на належному рівні було проведено відкриті уроки молодими викладачами Волковою Ю.А., Гуліною Ю.С.Таран М.В., Попович Г.Г. ,  майстром в/н Костюк А.В.

Також протягом  2012-2013 н.р.: прийняли участь в обласних , Міжнародних та Всеукраїнських конкурсах та олімпіадах  :

 • Міжнародний конкурс знавців української мови імені П.Яцика;
 • Всеукраїнському конкурсі учнівської творчості,присвяченого Шевченківським дням;
 • Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Т.Шевченка.
 • Всеукраїнській Інтернет-олімпіаді «Крок до знань 2013», де учень групи № 13/10 Лобко Р.зайняв III місце серед учнів профтехосвіти України.( викладач Гуліна Ю.С.)
 • Молоді педагоги Гуліна Ю.С. та Таран М.В. вибороли ІІІ місце в номінації ВПУ Національного туру Міжнародного конкурсу шкільних проектів з енергоефективності «Енергія і середовище – 2013»

На жаль, учні нашого училища не зайняли  призових місць на обласних конкурсах та олімпіадах.  Звичайно про це говорить низька якість знань учнів шкільної програми.  Результати участі учнів у обласних конкурсах розглядалися на засіданні методичної комісії, на основі цього розроблено заходи на наступний навчальний рік.

Педагоги  та майстри є активними учасниками ярмарки педтехнологій:  методичні  напрацювання викладачів та майстрів в/н побачили світ у друкованих виданнях газети «Обрій», журналі « Профтехосвіта»,

Інтернет порталі, взяли участь у створенні електронного підручника з основ дидактичного проектування електронних програмно-педагогічних засобів організований  Інститутом  інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України. . Альтернативою я вбачаю розміщення у наступному навчальному році статей учителів та майстрів в/н на офіційному веб-сайті училища.

Аналіз якісного складу та освітнього рівня педагогічних працівників училища дозволяють зробити висновок про можливість проведення навчально-виховного процесу на високому рівні.

 

Учні нашого навчального закладу прийняли участь в  Зовнішньому незалежному оцінюванні.

Щодо результатів тестування серед наших випускників ,то в цілому результати тестів відповідають рівню оцінювання в училищі. Середній бал по трьом  предметам з яких наші випускники тестувалися склав 6,3 бали, що є досить пристойним результатом.  Найкраще випускники справилися по предметам: українська мова та література , історії. Дещо гірші результати з фізики , математики . Звісно оцінювати роботу вчителів стосовно цих результатів не доцільно, адже на результати можуть впливати різні чинники: різна складність тестів, невелика кількість учасників з деяких предметів, але задуматись є над чим.

 

 

Виховна  та позакласна робота

У 2012-2013 навчальному році виховна робота в училищі була спрямована на виконання Закону України «Про освіту», Закону України «Про загальну середню освіту», Закону України «Про професіонально – технічну освіту»,Законів України «Про дорожній рух» «Про охорону здоров'я», Закону України «Про охорону дитинства», Комплексної програми профілактики злочинності, Концепції виховання дітей та молоді в національній системі освіти, Концепції громадянської освіти в Україні, Концепції превентивного виховання дітей та молоді, Закону України «Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення», Комплексної програми профілактики запобігання поширенню алкоголізму, наркоманії, токсикоманії та СНІДУ серед населення регіону.
2013-10-24