Зміст

Календар

Як нас знайти

ОРГАНІЗАЦІЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ

Виховна робота в училищі тісно пов’язана з навчальним процесом і спрямована на формування особистості, яка усвідомлює свою належність до українського народу, зберігає і продовжує українські культурно-історичні традиції, шанобливо ставиться до рідних святинь, української мови, історії, а також спрямована на забезпечення професійної самореалізації особистості.

У проведені виховної роботи педагогічні працівники керуються Конституцією України, Указами Президента України «Про додаткові заходи щодо реалізації державної молодіжної політики», «Про програму роботи з обдарованою молоддю», «Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення моральності у суспільстві та утвердження здорового способу життя», Законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», Національною доктриною розвитку освіти України у ХХІ столітті та іншими законодавчими та нормативно-правовими актами.


2014-04-02