Зміст

Календар

Як нас знайти

ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ

Методична комісія класних керівників та кураторів навчальних груп є структурним підрозділом методичної служби училища та внутрішньоучилищної системи керування виховним процесом, однією з форм методичної роботи, яка координує методичну та організаційну діяльність класних керівників та кураторів навчальних груп.

Уся діяльність методичної комісії здійснюється на основі педагогічного аналізу, планування роботи як на поточний період, так і на перспективу згідно з концепцією виховання дітей та молоді, програмою розвитку училища і передбачає багатопланову та різноманітну за змістом і формами роботу з метою інтелектуального та емоційного розвитку молодого покоління, формування його ціннісних орієнтацій, соціальних, етичних і естетичних ідеалів, одержання необхідних знань і розвиток умінь, набуття першого досвіду творчої діяльності, соціального захисту учнів-сиріт, дітей-інвалідів та дітей, позбавлених батьківського піклування.


2014-04-02