Звіт про проведення атестації педагогічних працівників ДНЗ «Запорізьке ВПУМ» у 2017-2018 н.р.

Найдосвідченіший педагог ніколи не

повинен спинятися на досягнутому, бо

якщо немає руху вперед, то неминуче

починається відставання.

В.Сухомлинський

На підставі Типового положення про атестацію педагогічних працівників України організовано та проведено атестацію педагогічних працівників навчального закладу у 2017-2018 н. р. Атестаційна комісія прагнула протягом атестаційного періоду підійти з об’єктивністю в оцінюванні діяльності педагогів, комплексної оцінки професійної діяльності педпрацівників, підвищення їхньої відповідальності за результат своєї роботи.

Під час атестаційного періоду в училищі були створені всі умови для успішного проведення атестації, своєчасно видані необхідні накази, розроблені та затверджені заходи з підготовки та проведення атестації. Атестація базувалася на принципах демократизму, колегіальності, доступності та гласності, неперервної самоосвіти й самовдосконалення.

Найбільш повно та яскраво особистості педагогів проявилися в ході творчих звітів. Кожен із них продемонстрував свою методичну та фахову майстерність, вміння володіти аудиторією, вільно висловлюватися. На засіданнях методичних комісій були створені оптимальні умови для активізації творчої діяльності педагогів (педагоги готували доповіді, повідомлення, обмінювалися досвідом, проводили відкриті заходи для колег). Педагоги училища поновили методичні картки, у яких відзначили свою участь у методичній роботі, підвищення своєї кваліфікації; заповнили діагностичні анкети, які дали змогу простежити рівень професійної майстерності педагогів.

методист ДНЗ «Запорізьке ВПУМ»

Масалова Т.С.

Васечко Юлія Анатоліївна
Кириченко Віктор Анатолійович
Копилов Анатолій Васильович
Коханович Катерина Валентинівна
 Кулієва-Корчинська Сурая Мусаллімівна
 
Литвиненко Інна Іванівна
Озмітель Олександр Олександрович
Похилюк Ганна Мефодіївна

2018-04-03

Навчаємо та виховуємо з любов’ю!

Атестація педагогічних працівників – це підсумок професійної майстерності, демонстрація найкращих професійних умінь, це новий етап на шляху до підняття педагогічного авторитету серед колег та учнів, змога проявити свої здібності. Але атестація – це і свято великої, щедрої, доброї вчительської душі, свято творчості педагога.

16 березня 2017 року ми мали нагоду пишатися вагомими результати атестації своїх колег. Кожен сприймає атестацію по – своєму. «Пошук, відповідальність, важка робота» - ось що відчувають наші викладачі та майстри виробничого навчання. У березні 2017 року підвищили свій кваліфікаційний рівень троє педагогів - майстрів своєї справи. На засіданні атестаційної комісії вони презентували свої педагогічні надбання: викладач спец предметів - Решетова Вероніка Володимирівна, майстри виробничого навчання - Валюх Тетяна Іванівна та Пульковська Валентина Олександрівна. Атестаційна комісія училища гідно оцінила професійні здобутки педагогічних працівників та винесла такі рішення: порушити клопотання перед атестаційною комісією вищого рівня про відповідність раніше присвоєному педагогічному званню «Майстер виробничого навчання І категорії» Валюх Т.І., Пульковська В.О. та присвоїти кваліфікаційну категорію «Спеціаліст першої категорії» креативному викладачу спец предметів Решетовій В.В.

У період атестації педагоги демонстрували свою майстерність, обмінювалися досвідом, проводили майстер - класи, презентували здобутки, демонстрували навчальні досягнення учнів. Творчій праці, людським якостям кожного можна було б присвятити окремі педради. Всі вони - надзвичайно працездатні, мають найвищий професіоналізм і незгасаюче почуття чогось нового.

Педагогічний колектив вітає своїх колег та адміністрацію з успішною атестацією та бажає творчого натхнення та подальших досягнень!

Методист ДНЗ « Запорізьке ВПУМ»

Масалова Т.С.

2018-04-03

Творчі звіти педагогіних працівників у міжатестаційний період

 

2017-01-13

2016-12-14

АТЕСТАЦІЯ – КРОК ДО МАЙСТЕРНОСТІ

15 березня 2016 року відбулося засідання атестаційної комісії навчального закладу на якому заслухали творчі звіти педагогічних працівників , які атестуються в 2016 р. Викладачі та майстри виробничого навчання познайомили присутніх із своїми напрацюваннями та досягненнями у рамках методичної проблеми, над якою працює навчальний заклад. Педагогічні працівники презентували свої педагогічні надбання за міжатестаційний період у вигляді портфоліо. Впровадження методу портфоліо допомогло атестаційній комісії цілеспрямовано здійснити моніторинг індивідуальної траєкторії професійного розвитку педагогічних працівників, виявити найбільш цінний досвід для подальшого розповсюдження, а також ефективно управляти зростанням професійної майстерності, координувати зусилля адміністрації і самого педагога з підвищення результативності його праці.

 

 

2016-03-17

2016-12-14