Профілактика переохолоджень на робочому місці

У холодний період року, коли середньодобова температура повітря опускається нижче +10ºС, можливі переохолодження організму працівників під час виконання робіт на відкритих майданчиках, а також у неопалюваних або недостатньо опалюваних приміщеннях.              

Холод сприяє розвитку серцево-судинних захворювань, може призвести до загострення виразкової хвороби шлунку, розвитку нейроваскулітів, артритів, сприяє виникненню захворювань застудної етіології, зниженню імунітету, збільшуючи втрати робочого часу за рахунок захворюваності з тимчасовою втратою працездатності. Від постійного переохолодження можливий розвиток і загострення хронічних професійних захворювань. Охолодження організму людини призводить до зміни його рухових реакцій, порушує координацію рухів, здатність виконувати точні операції тощо.             

Крім того, в зимовий період значно збільшується кількість травм, пов’язаних із падінням під час пересування, зафіксовані випадки обмороження і нещасні випадки під час використання несправних нагрівальних приладів.              

Оптимальні мікрокліматичні умови для працівника: температура повітря в межах +22+24ºС, відносна вологість 60-40 % і швидкість руху повітря не більше 0,1 м/секунду. Однак, не завжди можна технічно забезпечити оптимальні параметри мікроклімату, іноді робити це економічно не вигідно. На практиці переважно користуються допустимими параметрами мікроклімату, які за весь трудовий стаж роботи не матимуть шкідливого впливу на здоров’я людини. Для холодного періоду року на постійних робочих місцях температура повітря повинна бути в межах +13+25ºС, причому при виконанні важкої роботи +13+19ºС, легкої  +20+25ºС, середньої важкості  +15+23ºС. Відносна вологість повітря до 75 %. Швидкість руху повітря від 0,1 до 0,5 м/с (залежно від ступеня важкості роботи). На непостійних робочих місцях допускається максимальне зниження температури повітря на 1-3ºС, але не нижче +12ºС (для важких робіт) і підвищення верхніх меж на 1-2ºС.               

При виконанні робіт на відкритому повітрі і незабезпеченні допустимих параметрів мікроклімату на робочих місцях у приміщеннях відповідно до ст.163 КЗпП України власник підприємства зобов’язаний забезпечити працівників теплим спецодягом. Для зменшення шкідливого впливу холоду на організм передбачається встановлення регламентованих перерв для обігріву та відпочинку.                

При температурі повітря -27ºС і нижче (під час штилю), виконання робіт на відкритому повітрі забороняється. При наявності вітру, на кожен м/с швидкості руху повітря екстремальна температура підвищується на 2,2ºС, тобто при швидкості вітру 5 м/с забороняється виконання робіт на відкритому повітрі вже при температурі -16ºС (-27,0ºС + (5 м/с х 2,2ºС) = 16ºС).                

У недостатньо опалюваних і неопалюваних приміщеннях зазвичай швидкість руху повітря не перевищує 0,5 м/с, тому при температурі повітря +7ºС і нижче встановлюються регламентовані перерви. Регламентована перерва встановлюється після кожної години роботи тривалістю 10-15 хвилин. Час, витрачений на обігрів і відпочинок, вважається робочим.               

Відстань від робочого місця в приміщенні підприємства до приміщення обігріву має бути не більше 75 м, на території підприємства – не більше 150 метрів. Температура повітря в приміщенні, що обігрівається, повинна бути не менше +22ºС. Для прискорення зігрівання кінцівок доцільно встановити конвертори, у яких температура огороджувальних сіток не повинна перевищувати +45ºС. Обігрів проводиться при знятті верхнього одягу. Приміщення обладнується вішаками та лавками (стільцями), створюються умови для приймання гарячого чаю.

З метою недопущення нещасних випадків на виробництві, при підготовці до роботи в осінньо-зимовий період власникам підприємств, організацій, установ потрібно створити необхідний запас піску, відсіву та інше (для своєчасного посипання під час ожеледиці пішохідних доріжок і автомобільних доріг), забезпечити робітників теплим спецодягом і спецвзуттям, провести ревізію обігрівальних приладів та приміщень для обігріву, інструктажі з охорони праці під час роботи в холодний період року та пожежної безпеки.

Запорізьке відділення управління виконавчої

дирекції Фонду соціального страхування України

у Запорізькій області

2018-11-19

Девіз Всесвітнього дня охорони праці у 2018 році: «Захищене і здорове покоління»

28 квітня 2018 року відзначається Всесвітній день охорони праці, який буде проходити під девізом «Захищене і здорове покоління».

За даними Міжнародної організації праці, у світі 541 мільйон молодих працівників віком від 15 до 24 років працюють у шкідливих умовах праці. А це понад 15% працездатного населення планети. Серед молодих працівників рівень виробничого травматизму на 40% вищий, ніж серед працівників віком старше 24 років. В Україні працює майже кожен третій працівник віком від 15 до 24 років, що становить понад 1 мільйон наших громадян.

В Україні на законодавчому рівні регламентується охорона праці неповнолітніх, а саме: ст.11 Закону України «Про охорону праці» та цілий ряд статей (187-200) Кодексу законів про працю України.

Не допускається залучення неповнолітніх до праці на важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці, на підземних роботах, до нічних, надурочних робіт та робіт у вихідні дні, а також до підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми, відповідно до переліку важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці.

Неповнолітні, тобто особи, що не досягли вісімнадцяти років, у трудових правовідносинах прирівнюються у правах до повнолітніх, а в галузі охорони праці, робочого часу, відпусток та деяких інших умов праці користуються пільгами, встановленими законодавством України.

Не допускається прийняття на роботу осіб молодше шістнадцяти років.

За згодою одного із батьків або особи, що його замінює, можуть, як виняток, прийматись на роботу особи, які досягли п'ятнадцяти років.

Для підготовки молоді до продуктивної праці допускається прийняття на роботу учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і середніх спеціальних навчальних закладів для виконання легкої роботи, що не завдає шкоди здоров'ю і не порушує процесу навчання, у вільний від навчання час по досягненні ними чотирнадцятирічного віку за згодою одного з батьків або особи, що його замінює.

Усі особи молодше вісімнадцяти років приймаються на роботу лише після попереднього медичного огляду і в подальшому, до досягнення 21 року, щороку підлягають обов'язковому медичному огляду.

Заробітна плата працівникам молодше вісімнадцяти років при скороченій тривалості щоденної роботи виплачується в такому ж розмірі, як працівникам відповідних категорій при повній тривалості щоденної роботи.

Щорічні відпустки працівникам віком до вісімнадцяти років надаються у зручний для них час.

Працездатній молоді - громадянам України віком від 15 до 28 років після закінчення або припинення навчання у загальноосвітніх, професійних навчально-виховних і вищих навчальних закладах, завершення професійної підготовки і перепідготовки, а також після звільнення зі строкової військової служби, військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, військової служби за призовом осіб офіцерського складу або альтернативної (невійськової) служби надається перше робоче місце на строк не менше двох років.

Як видно з вище перелічених пільг, інтереси неповнолітніх працівників доволі добре захищені законодавством, проте відповідного захисту також потребує і молодь віком до 24 років, так як вона ще не  має належних навичок та достатнього досвіду роботи, не досягла фізичної та психологічної зрілості.

Правове поле та умови виробництва повинні розвиватися насамперед з урахуванням інтересів молоді, забезпечуючи необхідний захист від шкідливих та небезпечних виробничих факторів, направлених на збереження життя та здоров’я майбутнього трудового потенціалу країни.

Збереження здоров’я молодого покоління позитивно впливатиме на розвиток економіки країни. Витрати, які несе держава через виробничі травми та професійні захворювання  молодих працівників,  значно більші, ніж стосовно дорослих працівників, через більшу їх тривалість.

Тільки спільними зусиллями держави, роботодавців, профспілок і самих працівників, а також завдяки комплексному підходу в цьому питанні, можна забезпечити організацію безпечних та нешкідливих умов праці молодих працівників, що сприятиме зменшенню рівня виробничого травматизму та професійних захворювань серед молоді та її виїзду за кордон з метою пошуку кращого життя та роботи.

Запорізьке відділення УВД ФССУ у Запорізькій області

2018-04-26

Вимоги безпеки при роботі з ручним інструментом і пристосуваннями

Працівникам з обслуговування електро- та механічного устаткування, слюсарям-ремонтникам і іншим професіям доводиться часто виконувати різні слюсарні та складальні операції із застосуванням ручного інструменту та пристроїв. Тому вони повинні добре знати правила та вимоги з охорони праці при проведенні таких робіт і вміти організувати їх безпечне виконання. Виконання даного виду робіт регламентується «Правилами охорони праці при роботі з інструментом і пристосуваннями» (НПАОП 0.00-1.71-13).

Перед початком роботи слід перевірити, в якому стані знаходиться інструмент, який буде використовуватися при її виконанні. Інструмент, що має дефекти, тріщини, відколи необхідно замінити справним. Молоток повинен бути щільно насаджений на рукоятку, яка розклинюється клином з м'якої сталі або дерева. Не можна поправляти молоток з ослабленою рукояткою ударами його об верстак або інші предмети, це призводить до ще більшого розхитування рукоятки. Також міцно повинні бути насаджені рукоятки на шабери, напилки та інші інструменти. Слабо насаджені рукоятки під час роботи легко зіскакують з інструменту, при цьому гострим хвостовиком інструменту можна сильно поранити руку. Ручним інструментом без рукоятки користуватися заборонено.

Гайкові ключі повинні відповідати розмірам гайок і головок болтів. Не дозволяється застосовувати ключі з зім'ятими та тріснутими губками, нарощувати ключі трубами, іншими ключами або іншим способом, необхідно стежити за справністю лещат, знімачів.

При роботі з ручним електроінструментом класу І працівники повинні використовувати засоби індивідуального захисту (ЗІЗ) (діелектричні: печатки, калоші, гумові килимки). У приміщеннях без підвищеної небезпеки ураження працівників електричним струмом дозволяється виконувати роботи з використанням електроінструмента класу ІІ та ІІІ без застосування засобів індивідуального захисту.

Забороняється підключати електроінструмент напругою до 42 В до електричної мережі загального призначення через автотрасформатор, резистор або потенціометр, натягувати, перекручувати та перегинати кабель, що живить інструмент, ставити на нього вантаж і т.п.

Правильна організація робочого місця і виконання робіт забезпечує безпеку при використанні інструментів і пристосувань.

При виконанні робіт з ручним інструментом і пристосуваннями основними небезпечними та шкідливими виробничими факторами є:

- рухомі машини та механізми, рухомі частини виробничого обладнання, вироби, заготовки, матеріали, що рухаються;

- підвищений рівень шуму на робочому місці;

- ураження електричним струмом;

- гострі кромки, задирки та шорсткість на поверхнях заготовок, інструментів та обладнання;

- осколки оброблюваного матеріалу та виробів, що відлітають;

- розташування робочого місця на висоті від поверхні землі (підлоги, перекриття);

Працівники, які виконують роботи з ручним інструментом і пристосуваннями, зобов'язані:

- виконувати тільки ту роботу, яка визначена посадовою інструкцією або доручена безпосереднім керівником;

- знати конструкцію та дотримуватися правил технічної експлуатації застосовуваного ручного інструменту і пристосувань;

- дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку, вимог правил охорони праці та пожежної безпеки;

- застосовувати при роботі спецодяг і необхідні засоби індивідуального захисту;

- вміти надавати домедичну допомогу потерпілим від нещасного випадку.

Робоче місце - це частина простору робочої зони, пристосована для виконання працівником свого виробничого завдання. Робоче місце, як правило, облаштоване основним і допоміжним обладнанням (верстати, механізми, пристрої, енергетичні установки і т.д.), технологічним оснащенням (інструменти, пристосування, контрольно-вимірювальні прилади).

Робочі місця, розрізняються залежно від того, які дії та операції виконують працівники: монтажні, складальні, ремонтні, регулювальні і т.п. У всіх випадках інструменти, пристрої, пристосування необхідно розміщувати на відповідних, передбачених для цих цілей місцях, туди ж потрібно класти інструмент після закінчення роботи з ним. На робочому місці не повинно бути нічого зайвого, що не вимагається для виконання даної роботи. Обладнання робочого місця повинно строго відповідати всім вимогам охорони, гігієни праці, ергономіки і виробничої санітарії.

Працівник зобов'язаний виконувати роботу, обумовлену трудовим договором, повинен сприяти і співпрацювати з роботодавцем у справі забезпечення здорових і безпечних умов праці, негайно сповіщати свого безпосереднього керівника про несправності устаткування, інструменту, пристосувань, транспортних засобів, засобів колективного та індивідуального захисту, про погіршення стану здоров'я, нещасних випадках на виробництві.

Запорізьке відділення УВД ФСС

України у Запорізькій області

2018-04-25

Правила поведінки при електротравмах

Електроприлади впевнено увійшли в наше життя і супроводжують нас на роботі, в побуті, а часто і на відпочинку. Сучасна людина навряд чи зможе собі уявити життя без використання електрики, а відповідно без електроприладів. Але неправильне або недбале поводження з електрикою загрожує великими неприємностями: пожежами, важкими травмами аж до смертельного наслідку.

Нещасні випадки, пов'язані з впливом на працівника електричного струму або електричної дуги, займають значне місце в статистиці травматизму не тільки на виробництві, а й у побуті, по шляху проходження на роботу або з роботи (обірвані електропроводи, ураження блискавками) вони так само зустрічаються. Електротравми відбуваються під час торкання людини до оголених проводів, елементам електроустановок, що знаходяться під напругою або через термічний вплив електричної дуги. Під час проходження крізь тіло людини, електричний струм створює термічний, електролітичний, біологічний, механічний і світловий вплив на організм потерпілого. Удар струмом може викликати судомне і дуже болюче скорочення м'язів, здатне відкинути потерпілого в бік, але можливий так званий ефект «прилипання», коли людина не може розтиснути пальці і самостійно відпустити провід під напругою.

При ураженні електричним струмом від своєчасності і правильності надання першої допомоги може прямо залежати здоров'я і життя потерпілого, але завжди треба пам'ятати прописну істину: ви повинні спробувати врятувати життя людині, але не ціною власного! Тому, перш ніж кидатися до потерпілого, переконайтеся, що вам самим не загрожує небезпека (обірвані електричні дроти, устаткування, що знаходиться під напругою та інше). Якщо така небезпека існує, а у вас немає при собі засобів індивідуального захисту (гумових рукавичок) або можливості знеструмити обладнання, електроустановки, то краще не підходьте до потерпілого (викликайте рятувальників, медиків, осіб, відповідальних за електробезпеку на підприємстві). Якщо місце безпечне (джерело ураження знеструмлено), треба швидко оцінити стан потерпілого (наявність свідомості, пульсу, дихання), попросити допомоги у оточуючих (викликати швидку допомогу) і, в залежності від ситуації, негайно приступати до надання домедичної допомоги (непрямий масаж серця, штучне дихання, зупинка кровотечі та інше), підтримувати основні життєві функції організму потерпілого до приїзду швидкої допомоги і транспортування його до лікувального закладу.

Але, як відомо, будь-яку ситуацію легше попередити, ніж ліквідувати її наслідки, тому всі працівники, в чиї функції входить обслуговування діючих електроустановок, повинні проходити спеціальне навчання і перевірку знань з електробезпеки, з питань охорони праці, пожежної безпеки, мати відповідну групу допуску з електробезпеки і керуватися в своїй роботі вимогами нормативних документів, інструкцій з охорони праці, технічних регламентів та інше.

Для безпечного виконання робіт в електроустановках повинні бути призначені відповідальні особи, видано наряди-допуски або розпорядження на виконання робіт, підготовлені робочі місця, проведені інструктажі та інше. Кілька простих правил користування електроприладами:

 • перш, ніж включити незнайомий електроприлад або обладнання, уважно ознайомтесь з інструкцією по експлуатації;
 • не користуйтесь несправними, саморобними електроприладами і електроустаткуванням;
 • якщо електроприлад іскрить, димить, перегрівається, «б'є» струмом - негайно вимкніть його від мережі, зверніться до відповідальних фахівців;
 • періодично перевіряйте заземлення електроприладів, обладнання;
 • не перегинайте електродроти, стежте за тим, щоб вони не перегрівалися.

Будьте завжди обережні при контакті з електрикою, вона не пробачає помилок і недбалості!

Запорізьке відділення управління виконавчої

дирекції Фонду соціального страхування України

у Запорізькій області

2018-04-16

Небезпечна оргтехніка

Ще якихось 20-25 років тому офісні працівники підприємств, установ і організацій могли похвалитися хіба що електричної друкарською машинкою, калькулятором і телефоном. У наш час важко собі уявити офіс, кабінет керівника та й багато інших робочих місць без персонального комп'ютера, ксерокса, факсу та іншої оргтехніки.

Більшість людей і дома проводять час за цікавою «іграшкою». Але наскільки безпечні ці досягнення прогресу і як уникнути шкідливий їх вплив на організм людини?        

Основними шкідливими факторами при роботі на персональному комп'ютері (ПК) є напруга зору та електромагнітні поля (в старих моделях ПК при наявності електронно-променевої трубки). Нові комп'ютери (з рідкокристалічними екранами) менш шкідливі для організму, але при облаштуванні робочого місця необхідно враховувати правильне розташування оргтехніки, освітлення, режими роботи. Робота за монітором комп'ютера вимагає від очей підвищеної напруги зору, тому що картинка на екрані не така чітка, як на друкованому документі, і через це вони швидко втомлюються. Може з'явитися сухість очного яблука або навпаки сльозотеча, почервоніння, запалення, свербіж очей, погіршення зору.      

Ксерокс ще більш небезпечний прилад, який виділяє в навколишнє середовище цілий букет шкідливих хімічних речовин: озон, оксид вуглецю, оксид азоту, сульфіди кадмію і селену та інші . Більшість людей думає, що озон - це приємний на запах газ, який виділяється під час грози, але насправді, вже у відносно невеликих кількостях (ГДК - 0,1 мг/м³), це дуже небезпечна хімічна речовина І класу небезпеки гостроспрямованої дії. Озон утворюється в повітрі при електричному розряді. При розташуванні копіювального апарату (ксерокса) в приміщенні з невеликою площею, відсутності витяжної вентиляції та інтенсивної його експлуатації, концентрації озону в повітрі робочої зони можуть перевищувати ГДК, що призводить до головного болю, нудоти, стомлюваності та іншим неприємним симптомам. Окис вуглецю входить до складу тонера і виділяється на етапі закріплення зображення. При великій концентрації викликає головний біль, сонливість, слабкість, почастішання пульсу, ускладнення при вагітності. Окис азоту, як і озон, виділяється при високовольтних розрядах при копіюванні. Шкідливий вплив на організм людини такий самий, як і від окису вуглецю. Сульфіди кадмію і селену можуть бути причиною подразнення слизової носа, глотки, нудоти, блювоти. Сам тонер - це з'єднання різних полімерів, вуглецю, оксиду заліза, може містити в своєму складі канцерогенні речовини.       

Заходи безпеки при роботі з оргтехнікою повинні полягати в першу чергу в правильній організації та розміщенні робочих місць:

 • площа приміщення на 1 робоче місце з ПК має бути не менше 6 м², об'єм  - не менше 20 м³;
 • відстань між бічними поверхнями ПК має бути не менше 1,2 м, між тильною поверхнею одного ПК та екраном іншого не менше 2,5 м;
 • прохід між рядами робочих місць з ПК не менше 1 м;
 • екран ПК повинен знаходитися на відстані 60-70 см від очей користувача, краще з лівого боку столу і мати покриття антиблиску;
 • освітлення в приміщенні з ПК повинно бути природне і штучне, крім загального допускається використання світильників місцевого освітлення, але при цьому не повинно бути відблисків на поверхні екрану.       

Розміщувати копіювальну техніку необхідно в окремому приміщенні, обладнаному механічною витяжною вентиляцією. При невеликому обсязі копіювання, допускається установка ксероксів в приміщеннях з постійним перебуванням працівників, але з можливістю регулярного їх провітрювання.       

Пам'ятайте, робота повинна бути безпечною і приносити задоволення!

Запорізьке відділення управління виконавчої

дирекції Фонду соціального страхування

України в Запорізькій області            

239-85-10

2018-04-16

Профілактика грипу - турбота про людей

Щорічно, з настанням холодів, збільшується кількість гострих респіраторних захворювань, а згодом і грипу. Дана проблема не нова і, на жаль, не особливо залежить ні від географічного розташування країни, ні від її економічного розвитку. Розвинені країни витрачають мільярди доларів на розробку нових вакцин і препаратів проти грипу, але проблема поки залишається відкритою: щорічно вмирають сотні тисяч людей, роботодавці несуть значні збитки, уряди - економічні втрати.

Тому, на сьогоднішній день, єдиним ефективним засобом боротьби з вірусом грипу є профілактика. Фактична захворюваність на ГРВІ та грип, як правило, вище статистичної звітності, так як частина населення при легких формах захворювань і відсутності необхідності оформлення лікарняного листа, не звертається за медичною допомогою. Але ці люди, якраз, найчастіше, стають основними джерела поширення грипу, тому актуальність питання ефективної профілактики грипу та простудних захворювань очевидна.        

Джерело вірусу - людина і лише людина. Чим менше навколо вас людей, тим менше шансів захворіти. Карантин, канікули, заборона на масові заходи (концерти, з'їзди, збори та інше) - дієві профілактичні заходи. Носіння марлевої маски не панацея, вона обов'язково повинна бути на хворому, якщо поряд здорові (вірус вона не затримає, але зупинить крапельки слини, особливо багаті вірусом). Руки хворого - джерело вірусу не менш значуще, ніж рот і ніс. Хворий торкається обличчя, рота, вірус потрапляє на руки, з них на предмети навколо, ви торкаєтеся цього всього рукою і вірус у вашому організмі. Мийте руки часто, з милом, постійно носіть із собою вологі дезинфікуючі гігієнічні серветки. Користуйтесь кредитними картками. Паперові гроші - джерело поширення вірусів.        

Вірусні частинки годинами зберігають свою активність в сухому теплому і нерухомому повітрі, але майже миттєво руйнуються в повітрі прохолодному, вологому і рухомому. Оптимальні параметри повітря в приміщенні: температура + 18 + 22 ° С, вологість 60-70%. Обов'язкове часте й інтенсивне наскрізне провітрювання приміщень, хоча б кілька хвилин. Будь-яка система опалювання сушить повітря. Контролюйте вологість. Мийте підлогу. Включайте зволожувачі повітря.       

У верхніх дихальних шляхах постійно утворюється слиз. Слиз забезпечує функціонування так званого місцевого імунітету - захисту слизових оболонок. Якщо слиз і слизові оболонки пересихають - робота місцевого імунітету порушується, віруси, відповідно, з легкістю долають захисний бар'єр ослабленого місцевого імунітету, і людина захворіє, при контакті з вірусом, з більшою мірою вірогідності. Зволожуйте слизові оболонки спеціальними назальними краплями, спреями.        

У розвинених країнах велика увага приділяється профілактичним щепленням проти грипу. На 100% вони не захистять від захворювання, але значно знизять ймовірність ускладнень від грипу. Цього року очікується три види вірусу грипу і перша хвиля епідемії може початися вже в листопаді і грудні місяці. З огляду на те, що ризик від застосування таких вакцин мінімальний, а захист від охоплених ними штамів вірусу висока, лікарі все-таки рекомендують вакцинацію, особливо людям із груп ризику (дітям, людям похолого віку, особам, які мають хронічні захворювання дихальної, серцево-судинної систем, контактують з хворими на грип та ГРВІ). Вакцинацію необхідно починати робити вже зараз, для того щоб до моменту зараження в організмі встигли утворитися антитіла. Навіть якщо ви заразитеся грипом, то захворювання буде протікати в більш легкій формі і найімовірніше без ускладнень.       

На великих промислових підприємствах роботодавці за свій рахунок проводять профілактичну вакцинацію працівників від грипу. Вкладені в здоров'я працівника кошти окупляться за рахунок зменшення витрат на виплати за лікарняними листками, відшкодування соціальних виплат в разі ускладнень від захворювання або смерті працівника.       

Фактично єдиним препаратом, здатним зруйнувати вірус грипу, є озельтамівір (таміфлю). Таміфлю використовують тоді, коли хвороба протікає важко, або коли захворює людина з групи ризику - люди похилого віку, астматики, діабетики. Лікування ГРВІ взагалі і грипу зокрема - це не ковтання пігулок! Це створення таких умов, щоб організм легко з вірусом впорався сам:

 1. Тепло одягатися, але в приміщенні повино бути прохолодно і волого. Температура близько + 20 ° С, вологість 60-70%. Зволожувати повітря, провітрювати.
 2. Постільний режим. Ніяких  «жертв»  в ім'я рідного підприємства. Ви і самі звалитесь і інших заразите.
 3. Рясне пиття (компоти, морси, чай, відвари родзинок, кураги та інше).
 4. У ніс  часто крапати (бризкати) сольові розчини.
 5. Боротьба з високою температурою - тільки парацетамол або ібупрофен. Категорично не можна аспірин.
 6. При ураженні верхніх дихальних шляхів (ніс, горло, гортань) ніякі відхаркувальні засоби не потрібні - вони тільки підсилять кашель. Ураження нижніх дихальних шляхів (бронхіти, пневмонії) - лікування тільки після консультації з лікарем.
 7. Вірусні інфекції не лікуються антибіотиками. Антибіотики не зменшують, а збільшують ризик ускладнень.           

Будьте здорові! Нехай цей сезон для Вас пройде без хвороб і застуд.

Запорізьке відділення управління виконавчої

дирекції Фонду соціального страхування України

у Запорізькій області

2018-04-16